DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Dar terapötik indeksli ilaçların dozlarında meydana gelen ufak değişiklikler bile toksik etkiler oluşmasına neden olabildiği için dar terapötik indeksli ilaçlarda ilaç etkileşimleri oldukça önemlidir. İlaçların birbiri ile etkileşimleri 3 şekilde farmasötik, farmakokinetik veya farmakodinamik olabilir. 1.FARMASÖTİK İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İlaçların in vitro ortamda aynı infüzyon Devamı…

DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLAR

DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLAR Terapötik indeks (güvenlik aralığı, terapötik pencere), bir ilacın plazmadaki minimum etkin konsantrasyonu (MEK) ile minimum toksik konsantrasyonu (MTK) arasındaki doz aralığını ifade etmektedir. Bu aralık, ilacın rahatlıkla kullanılabileceği; minimum yan etki görüleceği aralıktır. İlaçlar terapötik indeksi dar ve geniş olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Dar terapötik Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.