ASPİRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ASPİRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir. Aspirin bir NSAİİ olduğu için siklooksijenaz yolağını inhibe eder, lipooksijenaz yolağına yönlendirir ve lökotrien sentezini artırır; böylece bronkospazm gelişimini,  astım ataklarını veya diğer aşırı  duyarlılık reaksiyonlarını tetikleyebilir.  Risk faktörleri arasında önceden var Devamı…

A’DAN Z’YE ASPİRİN

A’DAN Z’YE ASPİRİN Asetilsalisilik asit (ASA) olarak da bilinen Aspirin, dünyada en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Aspirin, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) bir ilaç olup analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar ve antirombotik etkiler gösterir. Aspirinin Tarihi Eski dönemlerde insanlar ağrılarını azaltmak ve ateşi düşürmek için söğüt ağacının (Salix alba) kabuklarını ezer, kaynatır ve suyunu Devamı…

STRESLE BAŞ ETMENİN EN KOLAY YOLU: SARILMAK

STRESLE BAŞ ETMENİN EN KOLAY YOLU: SARILMAK Aile yaşantımız, sosyal çevremiz ve iş hayatımız gibi günlük rutinlerimizin pek çok evresinde strese maruz kalmaktayız. Yaşadığımız akut stresin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olabilecek potansiyel stres tamponlayıcı davranışları belirlemek, hayat kalitemizin artması açısından oldukça önemlidir. Stresle baş etmenin en kolay yolu Devamı…

FLUKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

FLUKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Azol grubu antifungallerden olan Flukonazol, 1. Kuşak triazol türevidir. Endikasyonları Birçok mukokütanoz kandidiyazis şekline karşı etkilidir. Vulvovajinal kandidiyaziste oral tek doz; orofaringeal kandiyazis ve diğer kandiyazislerde oral yoldan kullanılır. Kemik iliği nakli alıcılarında ve immün yetmezliği olan hastalarda invaziv fungal enfeksiyon profilaksisinde kullanılır. Sistemik kandidiyazis Devamı…

ÖTEKİ ODA SENDROMU

ÖTEKİ ODA SENDROMU Toplumsal gelişimin en önemli basamağı bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Ebeveynlerin çocuklar ile olan iletişimi, onlara karşı davranış ve tutumları çocukların gelecekteki hayatlarını doğrudan etkilemektedir. Günlük hayatta sıklıkla, doydum diyen çocuğa zorla yemek yedirildiğini, çocuğun uykusu gelmediği halde uyutulmaya çalışıldığını, üşümedim dediği halde kat kat Devamı…

STATİN KULLANIMINDA RABDOMİYOLİZ RİSKİ

STATİN KULLANIMINDA RABDOMİYOLİZ RİSKİ Statinler hiperlipidemi tedavisinde en çok tercih edilen ilaçlardır. Kolay tolere edilebilen güvenli ilaçlardır. Statinlerin primer etkisi, LDL kolesterol düzeyini azaltmaktır. Asetil CoA’dan kolesterol biyosentezinde önemli rolü olan 3- hidroksi-3-metil glutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktazı geri dönüşümlü olarak inhibe ederek, plazma kolesterol, LDL-kolesterol, apo-B ve trigliseridleri düşürür, Devamı…

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ DERMATOLOJİDE KULLANILABİLİR Mİ?

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ DERMATOLOJİDE KULLANILABİLİR Mİ? Hücre içindeki kalsiyum iyonları kasılma, salgılama gibi fizyolojik olayların düzenlenmesinde rol oynar. Kalsiyum iyonlarının, kendine özgü kanallar aracılığıyla hücre içine girişi, damar düz kası ve kalp kasında kasılmalara yol açar ve kan basıncının yükselmesine neden olur; bu iyonların girişinin engellenmesi hipertansiyon, angina pektoris, vazospazm, Devamı…

İNSÜLİN SALGILATICILAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İNSÜLİN SALGILATICILAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER İnsülin salgılatıcılar iki gruptur. SÜLFONİLÜRELER Etki Mekanizması Pankreasın β hücrelerinden insülin salınımını uyarırlar. Hem bazal insülin salgısında hem de glikoz yüklemenin veya yemeğin yaptığı insülin salgısında artış olur. ATP’ye duyarlı K+ kanallarını bloke ederek depolarizasyona, içeri Ca2+ girişine ve insülin ekzositozuna sebep olurlar. Devamı…

SAKUBİTRİL-VALSARTAN’IN KLİNİK ÖNEMİ

SAKUBİTRİL-VALSARTAN’IN KLİNİK ÖNEMİ Kalp yetmezliği tedavisinde morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla yıllardırpek çok ilaç grubu kullanılmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen çift bileşenli bir molekül olan Sakubutril-Valsartan, anjiyotensin reseptör blokajına ek olarak neprilisin inhibisyonu ile tedavide natriüretik peptidlerin (NP) etkisini artırmayı ve bu peptidlerin faydalı etkilerinden tedavide yararlanmayı amaçlamaktadır. Sakubutril-Valsartan güncel kalp Devamı…

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI VE MESALAZİN (MESALAMİN)

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI VE MESALAZİN (MESALAMİN) İnflamatuvar bağırsak hastalığı, gastrointestinal sistem boyunca inflamasyona neden olan durumun genel terimidir. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları son yıllarda gittikçe artan insidansı ile hem Türkiye’de hem de tüm Dünya’da küresel bir problem haline gelmiştir. Hastalık nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı genetik ve çevresel faktörler ile Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.