ASPİRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir.

Aspirin bir NSAİİ olduğu için siklooksijenaz yolağını inhibe eder, lipooksijenaz yolağına yönlendirir ve lökotrien sentezini artırır; böylece bronkospazm gelişimini,  astım ataklarını veya diğer aşırı  duyarlılık reaksiyonlarını tetikleyebilir.  Risk faktörleri arasında önceden var olan astım, saman nezlesi, nazal polipler ya da kronik solunum yolu hastalıkları bulunur. Benzer durum diğer maddelere karşı alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker gibi) sergileyen hastalarda da görülebilmektedir.

Uygulama sonrasında trombosit agregasyonu üzerinde birkaç gün süreyle devam eden inhibisyon etkisine bağlı olarak, diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil olmak üzere cerrahi müdahaleler sırasında ya da sonrasında kanama eğiliminde artışa yol açabilir.

Düşük dozlarda, ürik asit atılımını azaltır. Bu da yatkınlığı olan kişilerde gut ataklarını tetikleyebilmektedir.

Bazı viral hastalıklarda çok seyrek görülen ancak acil tıbbi müdahale gerektiren, yaşamı tehdit eder nitelikte bir hastalık olan  Reye sendromu riski vardır. Eş zamanlı olarak aspirin kullanıldığında bu risk artabilir; ancak bununla birlikte herhangi bir nedensellik ilişkisi gösterilmemiştir. Bu hastalıklarda gözlenen ısrarcı kusma Reye sendromunun bir işareti olabilir.

Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.  18  yaşından  küçükler  için  kullanılması önerilmez. Şiddetli glikoz 6 fosfatdehidrogenaz (G6PD) eksikliği olan hastalarda aspirin hemoliz ya da hemolitik anemi ortaya çıkmasına neden olabilir. Hemoliz riskini artıran faktörler yüksek doz, ateş ya da akut enfeksiyondur.

Gebeliğin 1. ve 2. üç aylık dönemi için C, 3. üç aylık dönemi için D kategorisindedir.

1 . ve 2.  trimesterde zorunlu olmadığı müddetçe kullanılmamalıdır. Gebe kalmak isteyen kadınlarda doz mümkün olduğunca düşük, tedavi süresi  mümkün  olduğunca  kısa  tutulmalıdır. Gebeliğin 3. trimesterinde ise kullanımı kontrendikedir.

Düşük miktarlarda  anne  sütüne  geçer.  Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli olmamakla beraber düzenli kullanım ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

Hastanın Durumuna Göre Dikkat İle Kullanılacağı Durumlar

  • Analjeziklere, antiinflamatuvar ilaçlara, antiromatizmal ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumunda ve diğer alerjilerin varlığında,
  • Gastrointestinal hassasiyet oluşturabileceği için gastrointestinal ülser öyküsü ya da gastrointestinal kanama öyküsü olanlarda,
  • Hipoprotrombinemi, K vitamini eksikliği gibi pıhtılaşma bozuklukları olan kişilerde,
  • Antikoagülanlarla eşzamanlı tedavi söz konusu olduğunda 
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği riskini artırabileceğinden, böbrek fonksiyonları  ya  da renal  vasküler  hastalık,  konjestif  kalp  yetmezliği,  majör ameliyat, sepsis ya da majör hemorajik olaylar gibi kardiyovasküler  fonksiyon bozukluğu olan hastalarda
  • Bozulmuş karaciğer fonksiyonu durumunda

dikkatle kullanılmalıdır.

Kaynak:

https://www.tebrp.com/


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.