ASPİRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ASPİRİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı kontrendikedir. Aspirin bir NSAİİ olduğu için siklooksijenaz yolağını inhibe eder, lipooksijenaz yolağına yönlendirir ve lökotrien sentezini artırır; böylece bronkospazm gelişimini,  astım ataklarını veya diğer aşırı  duyarlılık reaksiyonlarını tetikleyebilir.  Risk faktörleri arasında önceden var Devamı…

A’DAN Z’YE ASPİRİN

A’DAN Z’YE ASPİRİN Asetilsalisilik asit (ASA) olarak da bilinen Aspirin, dünyada en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Aspirin, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) bir ilaç olup analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar ve antirombotik etkiler gösterir. Aspirinin Tarihi Eski dönemlerde insanlar ağrılarını azaltmak ve ateşi düşürmek için söğüt ağacının (Salix alba) kabuklarını ezer, kaynatır ve suyunu Devamı…

FLUKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

FLUKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Azol grubu antifungallerden olan Flukonazol, 1. Kuşak triazol türevidir. Endikasyonları Birçok mukokütanoz kandidiyazis şekline karşı etkilidir. Vulvovajinal kandidiyaziste oral tek doz; orofaringeal kandiyazis ve diğer kandiyazislerde oral yoldan kullanılır. Kemik iliği nakli alıcılarında ve immün yetmezliği olan hastalarda invaziv fungal enfeksiyon profilaksisinde kullanılır. Sistemik kandidiyazis Devamı…

HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR?

HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR? Hıçkırık (Singultus), günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum olup diafragma ve interkostal kasların istemsiz aralıklı ve spazmodik kontraksiyonudur. Genelde kısa sürede kendiliğinden geçmekle beraber nadiren uzun sürerek olumsuz sonuçlar doğurabilir; bu durum patolojik hıçkırık olarak tanımlanır. 48 saatten kısa süren hıçkırıklara sık rastlanır Devamı…

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kloramfenikol amfenikoller grubu bir antibiyotiktir. Amfenikollerin kloramfenikol ve tiamfenikol olmak üzere iki üyesi olup en fazla kullanılan üyesi kloramfenikoldür. Etki Mekanizması Bakteri ribozomunun 50S alt-birimine bağlanır, peptidil transferaz enzimini bloke eder; protein sentezini geri-dönüşlü olarak inhibe eder. Genellikle bakteriyostatik etki gösterir. Bağlanma yeri makrolid ve Devamı…

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ Polien grubu fungusid etkili bir antifungaldir. Polien grubu antifungaller 2 tane olup diğeri nistatindir. Antifungal spektrumu nistatinden daha geniştir. Parenteral yolla kullanılan tek poliendir. GIS kanaldan ve im enjeksiyon ile çok az absorbe edilir bu nedenle sadece iv kullanılır. (Sadece bağırsak kandadiyazisinde Devamı…

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ β blokörler β adrenerjik reseptörleri reversibl inhibe ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunu, tonusunu ve β agonisti ilaçların etkilerini kompetitif olarak antagonize ederler. β drenerjik reseptör blokörleri non-selektif (β 1 ve β 2) ve selektif (β 1) olabilirler. Kalpte β reseptörlerinin uyarılması kontraktiliteyi artırır, kalp hızını artıran sinüs Devamı…

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR? Nezle, akut nazofarenjit, rinofarenjit ve common cold da denilebilen soğuk algınlığı, başta rinovirüsler olmak üzere 200’ün üzerinde viral etkenin neden olduğu benign seyirli akut bir hastalık olup bu mevsimlerde poliklinik başvurularının çok büyük bir kısmından sorumludur; çocuklarda yılda ortalama 6, yetişkinlerde ise 3 kere Devamı…

GEBELİKTE NSAİİ KULLANIMI

GEBELİKTE NSAİİ KULLANIMI Anne adayları gebelik süresince varolan kronik hastalıkları veya akut semptomlar için çeşitli ilaçlar kullanabilmektedirler. Fetüsün büyüme ve gelişiminde anomalilere neden olan ilaç ve çevresel ajanlara teratojen denir. Gebelikte kullanılan ilaçlar ve metabolitleri plesanta aracılığıyla fetüse geçebileceği için gebelik sürecinde ilaç kullanılması gereken durumlarda bu ilaçların teratojenite potansiyeli Devamı…

BAZI DERMATOLOJİK İLAÇLARIN PSİKİYATRİK YAN TESİRLERİ

BAZI DERMATOLOJİK İLAÇLARIN PSİKİYATRİK YAN TESİRLERİ Psikiyatrik ilaçlara bağlı dermatolojik problemler psikiyatristlerin sıklıkla karşılaştığı yan etkiler olmakla beraber dermatolojide kullanılan bazı ilaçların da psikiyatrik yan etkileri olabilmektedir. Dermatolojik tedavide psikiyatrik yan etkiler başta kortikosteroid ve isotretinoin olmak üzere dapson, asiklovir, siklosporinler gibi dermatolojik ilaçların kullanımı sırasında gözlenebilmektedir. Bu ilaçları kullanan Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.