HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR?

HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR? Hıçkırık (Singultus), günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum olup diafragma ve interkostal kasların istemsiz aralıklı ve spazmodik kontraksiyonudur. Genelde kısa sürede kendiliğinden geçmekle beraber nadiren uzun sürerek olumsuz sonuçlar doğurabilir; bu durum patolojik hıçkırık olarak tanımlanır. 48 saatten kısa süren hıçkırıklara sık rastlanır Devamı…

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kloramfenikol amfenikoller grubu bir antibiyotiktir. Amfenikollerin kloramfenikol ve tiamfenikol olmak üzere iki üyesi olup en fazla kullanılan üyesi kloramfenikoldür. Etki Mekanizması Bakteri ribozomunun 50S alt-birimine bağlanır, peptidil transferaz enzimini bloke eder; protein sentezini geri-dönüşlü olarak inhibe eder. Genellikle bakteriyostatik etki gösterir. Bağlanma yeri makrolid ve Devamı…

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ Polien grubu fungusid etkili bir antifungaldir. Polien grubu antifungaller 2 tane olup diğeri nistatindir. Antifungal spektrumu nistatinden daha geniştir. Parenteral yolla kullanılan tek poliendir. GIS kanaldan ve im enjeksiyon ile çok az absorbe edilir bu nedenle sadece iv kullanılır. (Sadece bağırsak kandadiyazisinde Devamı…

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ β blokörler β adrenerjik reseptörleri reversibl inhibe ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunu, tonusunu ve β agonisti ilaçların etkilerini kompetitif olarak antagonize ederler. β drenerjik reseptör blokörleri non-selektif (β 1 ve β 2) ve selektif (β 1) olabilirler. Kalpte β reseptörlerinin uyarılması kontraktiliteyi artırır, kalp hızını artıran sinüs Devamı…

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR? Nezle, akut nazofarenjit, rinofarenjit ve common cold da denilebilen soğuk algınlığı, başta rinovirüsler olmak üzere 200’ün üzerinde viral etkenin neden olduğu benign seyirli akut bir hastalık olup bu mevsimlerde poliklinik başvurularının çok büyük bir kısmından sorumludur; çocuklarda yılda ortalama 6, yetişkinlerde ise 3 kere Devamı…

GEBELİKTE NSAİİ KULLANIMI

GEBELİKTE NSAİİ KULLANIMI Anne adayları gebelik süresince varolan kronik hastalıkları veya akut semptomlar için çeşitli ilaçlar kullanabilmektedirler. Fetüsün büyüme ve gelişiminde anomalilere neden olan ilaç ve çevresel ajanlara teratojen denir. Gebelikte kullanılan ilaçlar ve metabolitleri plesanta aracılığıyla fetüse geçebileceği için gebelik sürecinde ilaç kullanılması gereken durumlarda bu ilaçların teratojenite potansiyeli Devamı…

BAZI DERMATOLOJİK İLAÇLARIN PSİKİYATRİK YAN TESİRLERİ

BAZI DERMATOLOJİK İLAÇLARIN PSİKİYATRİK YAN TESİRLERİ Psikiyatrik ilaçlara bağlı dermatolojik problemler psikiyatristlerin sıklıkla karşılaştığı yan etkiler olmakla beraber dermatolojide kullanılan bazı ilaçların da psikiyatrik yan etkileri olabilmektedir. Dermatolojik tedavide psikiyatrik yan etkiler başta kortikosteroid ve isotretinoin olmak üzere dapson, asiklovir, siklosporinler gibi dermatolojik ilaçların kullanımı sırasında gözlenebilmektedir. Bu ilaçları kullanan Devamı…

ÖSTROJEN İÇEREN BİTKİLER

ÖSTROJEN İÇEREN BİTKİLER ÖSTROJEN Östrojen hormonu insanlarda daha çok yumurtalık, adrenal korteks, testisler ve plasentada; düşük düzeylerde de karaciğer, adrenal bezler ve memede sentezlenmekte olup hipotalamus tarafından GnRH üzerinden ve hipofiz ön lobunda da FSH ve LH tarafından kontrol edilmektedir. Östrojen hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunmakla beraber üreme yaşındaki Devamı…

VANKOMİSİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

VANKOMİSİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Vankomisin glikopeptid yapılı bir antibiyotiktir. Bakteri hücrelerinin hücre duvarı sentezini; peptidoglikan oluşumunu bloke ederek bozar; hücre duvarının yapısını oluşturan peptidlerin yan zincirinin ucundaki D-alanin-D-alanin dizisine bağlanır ve peptidoglikan zincirinin biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Antibakteriyel Spektrumu Antibakteriyel spektrumu dardır. Başlıca gram (+) kokuslarıve Clostridiumları (C. Devamı…

SÜLFONİLÜRELER İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SÜLFONİLÜRELER İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Sülfonilüreler oral antidiyabetik ilaçlardan olup insülin salgılatıcı grupta yer alırlar. İnsülin salgılatıcılar, bolus insülin salgılar; tokluk kan şekerini düşürürler. Hipoglisemi riskleri vardır, bu nedenle hasta öğün atlamamalı ve kendini aç bırakmamalıdır. Antilipolitik etkileri vardır; kilo aldırırlar. Sadece tip-2 diyabette kullanılırlar. Etki Mekanizması Pankreasın β Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.