FLUKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Azol grubu antifungallerden olan Flukonazol, 1. Kuşak triazol türevidir.

  • İlk kullanılan triazol antifungal olup hem oral hem de parenteral verilişe uygun ilk azoldür.
  • Etki mekanizması ve spektrumu ketokonazole benzemekle beraber ketokonazolden daha az toksiktir, daha pahalıdır ve farklı olarak suda çözünebildiği için parenteral solüsyonu yapılabilmektedir.
  • Tüm triazoller içerisinde en az etkili olandır.
  • Oral yoldan absorpsiyonu tama yakındır; besinler biyoyararlanımı etkilemez.
  • Küçük moleküllü ve lipofiliktir; BOS ve diğer vücut dokularına geniş ölçüde dağılır. BOS’taki konsantrasyon plazmanın yaklaşık %50-60’ı kadardır.
  • Başlıca böbreklerden çoğu değişmeden atılır; idrar yolunda güçlü antifungal etki gösterir. Eliminasyon yarılanma ömrü uzundur (27 saat).
  • Antifungal spektrumu maya ve bazı dimorfik mantarlarla sınırlıdır (Candida albicans, Candida parapsilosis dahil bazı Candida türleri, Cryptococcus neoformans).

Endikasyonları

Birçok mukokütanoz kandidiyazis şekline karşı etkilidir.

Vulvovajinal kandidiyaziste oral tek doz; orofaringeal kandiyazis ve diğer kandiyazislerde oral yoldan kullanılır.

Kemik iliği nakli alıcılarında ve immün yetmezliği olan hastalarda invaziv fungal enfeksiyon profilaksisinde kullanılır.

Sistemik kandidiyazis ve Coccidioides menenjiti tedavisinde kullanımı vardır.

AİDS hastalarındaki kriptokokal menenjit tedavisi ve nüksün önlenmesinde kullanımı vardır.

Yan Etkileri

Amfoterisin B, flusitozin ve ketokonazolden daha az toksiktir.

En sık bulantı, kusma gibi GIS yan etki oluşturur.

Baş ağrısı ve deri döküntüsüne neden olabilir.

Ketokonazolden farklı olarak sağlıklı gönüllülerde testosteron, estradiol ve kortizol sentezini etkilemez; deney hayvanları üzerine daha az fötotoksik olduğu görülmüştür.

Kalpte QT aralığını uzatabilir; bu etkiye sahip başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Fenitoin, sülfonilüreler, varfarin ve siklosporin ile birlikte alındığında bu ilaçların plazma konsantrasyonunu yükseltir.

CYP3A4 enzimini diğer azollerden daha az inhibe eder.

FLUKONAZOL VE DİĞER AZOLLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZARLARLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Kategoriler: YAZILAR

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.