STEROİD HORMONLAR

Hormonlar kimyasal yapılarına ve fizikokimyasal özelliklerine göre temelde 3 gruba ayrılmaktadır:

  1. Peptid hormonlar
  2. Steroid hormonlar
  3. Aminoasit hormonlar

Steroid hormonlar lipidde çözünürler. Glukokortikoidler, dişi cinsiyet hormonları östrojen ve progesteron, erkek cinsiyet hormonları androjenler, aldosteron ve anabolik steroidler steroid hormonlardır (Tablo-1).

Tablo-1: Steroid hormonlar

Steroid hormonların sentezinde ilk basamak ortaktır. Sentez testis, over ve adrenal kortekste olur. Adrenal kortekste glukokortikoidler ve mineralokortikoidler; testiste testosteron; overde östrojen ve progesteron sentezlenmektedir.

İlk madde kolesteroldür. Kolesterolün kaynağı plazmadaki düşük dansiteli lipoprotein (DDL)’dir; az bir kısmının sentezi de asetattan başlar.

Adrenal korteksten 2 farklı sınıf steroid sentezlenir: 21 karbon atomuna sahip glukokortikoidler ve mineralokortikoidler ve 19 karbonlu androjenler.

İnsanlarda kortizol (hidrokortizon) ana glukokortikoid ve aldosteron ana mineralokortikoiddir.

Adrenal korteks steroidleri, karbohidrat, protein ve lipit metabolizma değişiklikleri, sıvı ve elektrolit dengesi, Kardiyovasküler sistem, immün sistemi, böbrek, iskelet kası, endokrin sistem ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarının sürdürülmesini içeren çok sayıda etkiye sahiptir.

Kortikosteroidler organizmaya stresli ve tehlikeli uyaranlara ve çevresel değişikliklere direnme gücü sağlamaktadır. Adrenal korteks yokluğunda sağkalım, ancak yeterli ve düzenli beslenme, nispeten yüksek miktarda NaCl alımı ve uygun çevresel sıcaklığının devamını içeren ideal çevre koşullarının korunması ile mümkün olabilir. Enfeksiyon, travma ve sıcaklıktaki değişiklikler gibi stresler bu durumda yaşamı tehdit edici olabilir.

STEROİD HORMONLAR İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN SLAYTLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

STEROİD HORMONLAR SLAYTLARI
KORTİKOSTEROİDLER
1. GLUKOKORTİKOİDLER
2. MİNERALOKORTİKOİDLER
DİŞİ CİNSİYET HORMONLARI
1. ESTROJENLER (ÖSTROJENLER)
2. ANTİESTROJENLER
3. PROJESTİNLER (PROJESTOJENLER)
4. ANTİPROJESTİNLER
ERKEK CİNSİYET HORMONLARI
1. ANDROJENLER
2. ANTİANDROJENLER
ANABOLİK STEROİDLER
E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.