Florokinolonlar Hasta Eğitimi

pharmacist, pharmacy, medicine-3646195.jpg
 • En yaygın olarak GIS tahriş yaparlar, buna bağlı olarak bulantı, kusma, diyare, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi yan etkilere sebep olabilirler. Hasta bu yan etkiler konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Ağızda metalik tat oluşturabilirler. Bu yan etkinin ilacın bitmesiyle ortadan kalkacağı hastaya anlatılmalıdır.
 • Güneşe hassasiyet oluşturabilirler, bu nedenle florokinolon kullanan hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir; hastaya ilacı kullandığı süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve eğer kalacaksa da güneş koruyucu kullanması önerilmelidir.
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, uykusuzluk ve konfüzyon yapabilirler.
 • Kemik ve tendonlarda erozyona sebep olabilir. İnsanlarda nadir olarak tendinit, tendon yırtılması bildirilmiştir. Bu durumun olma ihtimali; öyküsü olanlarda, yaşlı hastalarda, kortikosteroid kullananlarda daha fazladır. Hastaya öyküsü olup olmadığı sorulmalıdır, öyküsü olmasa bile tendinit ve tendon yırtılmasının belirtileri söylenmeli eğer böyle bir durumla karşılaşırsa kullandığı ilacı da yanına alarak en kısa zamanda hastaneye gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunulmalıdır. Özellikle etkilenen uzuv veya eklemi hareket ettirirken genellikle donuk bir ağrı, hassasiyet, hafif şişlik, güç kaybı ve sertlik gibi belirtiler olması halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Gelişmekte olan kemik ve tendonlarda oluşturacağı bu potansiyel risk nedeniyle bebeklerde, gelişme çağındaki çocuklarda, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • QT aralığını uzatma potansiyeli vardır, bu nedenle QT aralığını uzatan ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Hastaya kullandığı diğer ilaçlar mutlaka sorulmalıdır ve eğer QT aralığını uzatan başka bir ilaç kullanıyorsa dikkatli olması gerektiği söylenmeli ve belirtiler konusunda bilgilendirilmelidir. QT uzaması sonucu hasta belirti göstermeyebilir ancak yine de olası belirtiler anlatılmalıdır. Bayılma, hızlı kalp atımı, kalp atımında düzensizlik gibi belirtiler gösterebilir. (“QT ARALIĞINI UZATAN İLAÇLAR” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.
 • Yüksek dozda öyküsü olan kişilerde konvülsiyon yapabilir. Antienflamatuvar ilaçlarla birlikte kullanımında bu etki artar.
 • Ciltte döküntü ve vajinada Candida enfeksiyonuna sebep olabilirler. Bu nedenle florokinolonların kullanım süresi boyunca kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği hastaya anlatılmalıdır.
 • Magnezyum ve alüminyumlu antiasitler, sükralfat, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir bileşikleri ile etkileşir. Şelat oluştururlar ve biyoyararlanım azalır. Birlikte kullanılmaları halinde arada en az 2 saat olmalıdır. Hasta bu ilaçları kullanıyorsa florokinolon ile alım saati arasında 2 saat olması gerektiği mutlaka söylenmelidir.
 • Teofilin ve florokinolonların prokonvülsif etkileri olduğu için farmakodinamik etkileşime girerler.  Teofilin ve kafeinin yıkımını yavaşlatır ve toksisitelerini artırır.
 • Antikoagülanların yıkımını yavaşlatarak etkinliğini artırabilirler. Hasta antikoagülan kullanıyorsa dikkatli olunmalıdır.

FLOROKİNOLONLAR İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN SLAYTIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

“FLOROKİNOLONLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.