ACE İnhibitörleri (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE, ADE) İnhibitörleri)

ACE inhibitörlerinin RAAS üzerinden  Ang-I’in Ang-II’ye dönüşümünü inhibe eder. Ang-II’nin plazma ve dokulardaki düzeyi azalır ve damarlarda genişleme olur. Arteriyollerde vazodilatasyon sonucu total periferik damar rezistansı azalır ve arteriyel kan basıncı düşer. Böbrek kan akımı artar, aldosteron salgılanması azalır; diüretik ve natriüretik etki görülür. Diğer antihipertansiflere göre genellikle daha pahalı ilaçlardır. Yan etki potansiyeli açısından diğer antihipertansiflerden daha elverişlidir.

Tablo-1: RAAS sistemi üzerinden etki gösteren ilaçların etki mekanizmaları

ACE İnhibitörlerinin Antihipertansif Etkinliği

Tedavi başlangıcında yaptığı basınç düşmesi oldukça belirgindir. Hastanın başlangıçtaki plazma renin etkinliği değeriyle ACE inhibitörlerinin akut verilişteki oluşan hipotansif etki doğru orantılıdır. Ancak bu ilişki uzun süre verildiklerinde geçerli değildir. Renin düzeyi ne olursa olsun bütün hipertansiyon türlerinde kan basıncını düşürürler.

Diyabetik nefropati ve buna bağlı proteinürisi olan hastalarda hipertansiyon tedavisinde ilk tercihtir.

Hafif hipertansiyonda monoterapi şeklinde uygulanabilir. ACE inhibitörleri ile uzun süreli tedavide -özellikle ilerlemiş hipetansiyon hastalarında- antihipertansif yanıt azalır. Başlardaki yanıtın sürdürülmesi için diğer antihipertansif ilaçlarla kombinasyon tedavi yapılır.

Hafif ve orta dereceli hipertansiyonda diğer antihipertansiflere göre bazı avantajları vardır (Tablo-2).

Tablo-2: ACE inhibitörlerinin diğer antihipertansiflere göre avantajları

ACE İnhibitörleri-Kuru Öksürük

ACE inhibitörleri aynı zamanda vazodilatör kinin peptid olan bradikinin yıkımlanmasını inhibe eder; bradikinin düzeyi artar. Nitrik oksit ve prostasiklin üretimi de artar. Bu da ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkinliğine katkı sağlamaktadır. Metabolizasyonunun bozulması sonucu biriken bradikinin öksürüğe sebep olabilir. Bu nedenle ACE inhibitörü kullananlarda kuru öksürük görülebilir (Tablo-3).

“ACE İnhibitörlerinin Yan Etkileri” yazısı için tıklayınız.

“ACE İnhibitörü Kullananlarda Neden Kuru Öksürük Görülür?” yazısı için tıklayınız.

Tablo-3: ACE inhibitörlerinin neden olduğu kuru öksürüğün oluşma mekanizması

ACE İnhibitörü İlaçlar

ACE İNHİBİTÖRLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

“ACE İNHİBİTÖRÜ KULLANANLARDA NEDEN KURU ÖKSÜRÜK GÖRÜLÜR?” Yazısı İçin TIKLAYINIZ.

“ACE İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ” Yazısı İçin TIKLAYINIZ.

ACE İNHİBİTÖRLERİ HASTA EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.