Karbapenemler

Yapısı penisilinlere benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir. Diğer beta-laktamlar gibi bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

En geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerdir.

Antibakteriyel Spektrum

 • Gram (+) koklar (S. aureus-MRSA hariç, S. epidermidis, E. Faecalis, S. pneumoniae)
 • Gram (+) basiller (L. monocytogenes)
 • Gram (-) çomaklar (Acinobacter, Citrobacter, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Enterobacter türleri, E. coli, H. influenzae, P. aureginosa)
 • Anaerob bakteriler (Clostridium, Peptococcus, Bacteroides türleri)
 • Actimomyces
 • Nocardia
 • Mikobakteri
 • Klamidya

Karbapenem Türleri

İmipinem, meropenem, doripenem ve ertapenemi içermektedir (Tablo-1).

Tablo-1: Karbapenemler

Yan Etkileri

 • GIS yan etkiler oluşabilir: Bulantı, kusma, ağızda tat bozukluğu, diyare, gastroenterit, karın ağrısı.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir.
 • Enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon görülebilir.
 • Lökopeni, nötropeni, trombositopeni ve hemolitik anemiye neden olabilir.
 • Penisilin alerjisi olanlarda çapraz-alerji oranı düşüktür.
 • Konvülsiyon nadiren görülür (İmipinem ve daha nadir ertapenem)

KARBAPENEMLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇİN SLAYTIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.