Makrolidler

Makrolid antibiyotiklere eritromisin grubu antibiyotikler de denir. Dar spektrumludurlar fakat etkinlikleri yüksektir.

Etki Mekanizmaları: Bakteri ribozomlarının 50S alt-birimine bağlanarak protein zentezini engeller. Genellikle sadece bakteriyostatik etki gösterirler. (Makrolidlerin bağlanma yerinin yanına kloramfenikol ve linkozmidler bağlandığı için bu üç antibiyotik bağlanmada yarışırlar ve çapraz-rezistans gösterirler.)

Antibakteriyel Spektrum

En güçlü etkinlikleri gram (+) kokus (Başlıca Strep. pyogenes-pneumoniae-viridans-faecalis) ve gram (+) basillere (Başlıca Corynebacterium diphteriae, Bacillus antracis, Clostridium perfringens, Propionibacterium acne, Listeria monocytogenes) karşıdır.

Gram (-) kokuslara da etkilidirler.

Makrolid Türleri

Eritromisin ve türevleri ile klaritromisin, azitromisin, roksitromisin, diritromisin, telitromisin ve spiramisini içerir (Tablo-1).

Tablo-1: Türkiye’de müstahzarı bulunan makrolidler

Yan Etkileri

  • Toksik doz/Terapötik doz oranları yüksektir; ciddi yan etkilere sebep olma potansiyelleri düşüktür.
  • Oral kullanımda gastrointestinal yan etkilere sebep olabilir: Bulantı, kusma, iştahsızlık gibi.
  • Cilt döküntüsü, ilaç ateşi ve eozonofili gibi hafif alerjik belirtiler görülebilir.
  • QT aralığını uzatabilecekleri için QT aralığını uzatan başka ilaçlarla (kinidin ve diğer antiaritmikler, bazı antipsikotikler) birlikte kullanılmamalıdır.

MAKROLİDLER VE AYNI ANTİBİYOTİK FAMİLYASINDA BULUNAN LİNKOZAMİDLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARINI SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.