Diüretikler

Diüretikler, böbrek tubulusları üzerine etkili olarak Na+ azaltarak ve su kaybını artırarak çıkarılan idrar hacmini artıran ilaçlardır.

Bütün hipertansiyon türlerinde sistolik ve diastolik kan basıncını düşürürler.

Hafif hipertansiyonda tek başlarına yeterli tansiyon düşüşü sağlayabilirken; orta ve ağır hipertansiyonda başka antihipertansif ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılmaktadırlar. Plazma renini düşük olanlar hipertansiyonlularda belirgin düşme yaparlar.

Diüretikler 6 farmakolojik sınıf altında incelenirler (Tablo-1).

Tablo-1: Diüretiklerin Sınıflandırılması

Tiyazid diüretikler hipertansiyon tedavisinde diüretik olarak en yaygın olarak kullanılan sınıftır. Tek başlarına müstahzarı olmamakla beraber antihipertansif tedavide kullanılan pek çok ilacın bileşimine girmektedir.

Tiyazid benzeri diüretikler, etki mekanizmaları, farmakolojik profilleri ve yan etkileri bakımından tiyazidlere benzerler. Efikasiteleri de yaklaşık tiyazidler kadardır.

Kıvrım diüretikler, tüm diüretik sınıfları içerisinde en yüksek etkinliğe sahip olandır. Hipertansiyon tedavisinde tiyazidler kadar tercih edilmezler. Kronik böbrek yetmezliği ile birlikte seyreden hipertansiyon tedavisinde tercih edilirler.

Potasyum tutucu diüretikler tiyazidler ve kıvrım diüretiklerle birlikte kombine edildiğinde onların yapacağı hipokalemiyi önlerler. Kombine tedavide tiyazidlerin etkisini potansiyalize ederler.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ilk modern diüretik ilaç grubudur. Diğer diüretiklerin bulunmasıyla diüretik amaçlı kullanımı kalmamıştır. Bu nedenle hipertansiyon tedavisinde de kullanımı kalmamıştır.

Ozmotik diüretiklerin hipertansiyon tedavisinde kullanımları yoktur. Bazı durumlarda idrar akışını devam ettirmek amacıyla kullanılırlar.

Diüretikler ile ilgili detaylı bilgileri slaytımızda bulabilirsiniz.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.