Hipertansiyon
approximately, medicines, health food-3758125.jpg

Hipertansiyon, ciddi komplikasyonlara sebep olması ve toplumda sıklıkla görülmesi nedeniyle önemli bir toplumsal sorundur. Son yıllarda tedavide sağlanan önemli gelişmelere rağmen hipertansiyon, en önemli sağlık sorunlarından biridir. Hipertansiyon, dünya genelinde erişkinlerde ölüme sebep olan risk faktörleri arasında birinci sıradadır.

Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, serebrovasküler olaylar, böbrek hastalığı, erken ölüm ve organ yetmezliği için önemli bir risk faktörüdür.

Hipertansiyon konusunda toplumsal bilincin artırılması, hipertansiyon daha gelişmeden önlenmesi için tedbirler alınması; kan basıncı yüksekliğini daha iyi ve erken teşhis ve etkin tedavi edilmesi için yönlendirilmesi ve tedavi için gerekli non-farmakolojik önerilerde bulunulması için hasta eğitimi ve yönlendirme çok önemlidir.

Erişkinlerde hekim tarafından yapılan, tekrarlanan klinik ölçümler ile sistolik kan basıncı ortalamasının ≥140 mmHgve/ veya diastolikkan basıncı ortalamasının ≥90 mmHg olması hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır. Sistolik kan basıncı özellikle önemlidir ve çoğu hastada teşhiste esas olarak kabul edilmektedir.

Toplumda hipertansiyonun en sık görülen ve primer hipertansiyon olarak adlandırılan şeklinin iyi eğitim, yeterli sosyoekonomik düzey ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile önüne geçilebilir. Hipertansiyon, az oranda sekonder veya genetik nedenlere bağlı olarak görülmektedir.

İlaç tedavisi (farmakolojik tedavi) ve yaşam tarzı değişiklikleri (non-farmakolojik tedavi) birlikte uygulanarak tedavi sağlanmalıdır. Kan basıncı hangi evrede olursa olsun uygun yaşam tarzı değişiklikleri önerilmelidir. Bunlar hipertansiyon gelişiminin önlenmesi için herkese uygulanmalıdır.

Eğer bireyin kan basıncı yükselmeye başlamış ise (sistolik 120-139 mmHg, diastolik 80-89 mmHg) bu öneriler ısrarla vurgulanmalı, hastalar teşvik edilmeli; sözlü ya da yazılı bilgi verilmeli; gerekli yönlendirilmeler (diyetisyen, egzersiz uzmanı gibi) yapılmalıdır. Hipertansiyon hastalarında ise yaşam tarzı değişiklikleri olmazsa olmazdır.

Antihipertansif ilaç tedavisine başlamak için kan basıncı değeri ile birlikte risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar da dikkate alınır. Genel toplumda tedaviye başlamak için eşik klinik sistolik kan basıncı değeri ≥140 mmHg veya diyastolik kan basıncı değeri ≥90 mmHg’dir. Hastanın yaşına, risk faktörlerine, eşlik eden diğer hastalıklarına göre hekim tarafından monoterapi ya da kombinasyon tedavisi şeklinde uygun ilaç tedavisi başlanır.

Hipertansiyon konusunda detaylı bilgilere slaytımızdan ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.