Renin İnhibitörleri

Renini inhibe ederek anjiyotensinojeni; dolayısıyla anjiyotensin üretimini azaltırlar.

Tablo-1: RAAS üzerinden etki gösteren ilaç gruplarının etki mekanizmaları

Renin inhibitörü olarak aliskiren antihipertansif amaçla geliştirilmiştir.

Aliskiren, plazma renin aktivitesinde ve Ang-l ve Ang-II düzeylerinde derişime bağımlı bir azalma oluşturur ve bunlar da önemli refleks taşikardi olmaksızın sistemik kan basıncındaki bir azalmayla ilişkilidir.

Aliskiren

Tek başına ya da diğer antihipertansiflerle kombine halde hipertansiyon tedavisinde kullanımı vardır.

Aliskiren, orta-ciddi hipertansiyonda tek başına tedavide ARB’ler kadar etkilidir. Aliskiren aynı zamanda, hipertansif hastalardaki Sol ventrikül kitlesini azaltarak miyokard yeniden şekillenmesi üzerine yararlı etkiler oluşturur. Bu durum, doğrudan renin inhibisyonunun, hipertansiyonun neden olduğu son organ hasarını azaltabileceğini düşündürmektedir.

Dolaşımdaki AngII düzeylerindeki ve plazma renin aktivitesindeki aliskiren aracılı azalmalar olur, hipertansiyonda kalp-damar sistemi üzerine yararlı etkileri vardır.

Türkiye’de şuan müstahzarı yoktur.

RENİN İNHİBİTÖRLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.