Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri (β Blokörler)

Kalbin atış hızını, kontraktilitesini, debisini ve arteriyel kan basıncını düşürerek miyokardın oksijen gereksinimini azaltırlar. Kalp hızındaki bu azalma sonucu koronerlerin diyastolde dolma süresi uzar ve miyokardın perfüzyon olanağını artar.

Sistolik kan basıncını diyastolik kan basıncından daha fazla düşürürler.

Fiziksel egzersiz sırasında kan basıncında oluşan artmayı azaltırlar.


Selektivitelerine Göre β Blokörler

Nonselektif β blokörler β1 ve β2 adrenerjik reseptörleri aynı derecede bloke ederler.

Kardiyoselektif olanlar ise β1’lere görece daha yüksek afinite gösterirler. Bu nedenle β2 blokajı ile oluşan yan etkiler (bronkokonstrüksiyon, vazokonstrüksiyon, diğer metabolik etkiler) kardiyoselektif olan β blokörlerde belirgin olarak görülmez.

Kardiyoselektif olan β blokörlere 2. kuşak β blokörler de denir.

β blokörlerin kardiyoselektiflikleri mutlak değildir, görecelidir; doza bağımlıdır. Düşük dozlarda kardiyoselektivite belirgin iken yüksek dozlarda selektivite azalır.

Lipofilisitelerine Göre β Blokörler

β Blokörlerin Diğer Antihipertansiflerle Karşılaştırılması

• Alfa blokörler ile tedavide oluşan ortostatik hipotansiyon, seksüel disfonksiyon, mental yavaşlama gibi yan etkiler nispeten daha az görülür.

• Diğer antihipertansiflerin çoğundan farklı olarak kan basıncındaki düşüş hem ayakta hem de yatar durumda belirgindir.

• Uzun süre kullanıldıklarında hipotansif etkilerine karşı tolerans gelişmez.

• Esansiyel hipertansiyon yanında renal kaynaklı sekonder hipertansiyonda da etkilidir.

• Diğer antihipertansiflerin çoğuna göre özellikle yaşlı hipertansif hastalarda inme, miyokard infarktüsü ve kardiyovasküler mortalite insidansını düşürme açısından daha etkilidirler.

β BLOKÖRLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARINI SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.