DOZ AYARLAMA

Bu sayfada, klinik eczacılık kapsamında hekime öneride bulunacak olan eczacının, hastaya uygun doz ve kullanılış süresini belirlemesi ile ilgili örnekler sunulacaktır.

Doz ayarı için Medscape uygulamasında etken maddelerin “Dozlar ve endikasyonlar (Dosage&Indications)” alt menüsünde bulunan bilgilerden yararlanılmıştır. Ayrıca böbrek doz ayarı gerektiren ilaçlarda hastada doz ayarı gerekip gerekmediğini anlamak için kreatinin klirensi, eGFR uygulamasından hesaplanarak bulunmuştur.

DOZ HESABI ÖRNEKLERİ:
1. AMİNOGLİKOZİDLER DOZ AYARLAMA
2. MAKROLİDLER DOZ AYARLAMA
3. KARBAPENEMLER DOZ AYARLAMA
4. LİNEZOLİD DOZ AYARLAMA
5. VANKOMİSİN DOZ AYARLAMA
6. FLOROKİNOLONLAR DOZ AYARLAMA
7. TETRASİKLİNLER DOZ AYARLAMA
E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.