Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB)

Anjiyotensin reseptör blokörleri Anjiyotensin-1 (AT1) reseptörlerin selektif antagonistleridir. Anjiyotensinle yarışmaya girerek reseptöre bağlanmasını antagonize ederler.

Tablo-1: RAAS sistemi üzerinden etki gösteren ilaçların etki mekanizmaları

Kanda renin düzeyini ve ACE inhibitörlerinden farklı olarak anjiyotensin düzeyini yükseltirler; çünkü böbrekte renin salgılayan hücreler üzerinde anjiyotensinin AT1 reseptörler vasıtasıyla yaptığı baskıyı ortadan kaldırırlar.

Etkinlikleri ACE inhibitörlerine benzemekle beraber yan etki insidansı daha azdır.

ARB, ACE inhibitörleri gibi bradikinin ve diğer kininlerin yıkımlarını inhibe etmez ve düzeylerini etkileyecek kadar belirgin etki yapmaz. Bu nedenle ACE inhibitörlerinin aksine kuru öksürük yapmaz.

Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve diyabetik nefropatide ACE inhibitörleri kadar etkilidirler.

Böbrek kan akımını artırırlar ve ACE inhibitörlerinde olduğu gibi diyabetik nefropati ve kronik böbrek yetmezliğinde proteinüriyi azaltırlar.

Anjiyotensin Reseptör Blokörü İlaçlar

ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ (ARB) İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.