Monobaktamlar

Tedavide kullanılan ilk ve tek monobaktam Aztreonamdır.

Aztreonam

Dar spektrumludur; sadece belirli gram (-) aerobik bakterilere etki eder (H. influenzae, Enterobacteriaceaeler, Neisserialar, Pseudomonas aeruginosa). Gram (+) bakterilere etki etmez.

Diğer beta-laktamlar gibi hücre duvarı peptidoglikan sentezini inhibe eder.

İmmünojenisitesi düşüktür; diğer beta-laktamlarla çapraz-alerji ihtimali azdır. Penisilinlere, sefalosporinlere ve karbapenemlere alerjik olan kişilerde tercih edilebilir.

Bağırsaktan çok az absorbe edilir. Çoğu böbreklerden değişmeden atılır.

Gram (-) kaynaklı üriner, alt solunum yolu, intraabdominal, kemik ve eklem enfeksiyonlarında kullanılır.

Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, GIS yan etkiler görülebilir.

Şu an ülkemizde müstahzarı yoktur.

MONOBAKTAMLAR İLE BİLGİLERİ SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.