Renin-Anjiyotensin Sistemi İnhibitörleri

Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi (RAAS) renal, kardiyak ve vasküler fizyolojide önemli rol oynamaktadır. En güçlü vazoaktif anjiotensin peptidi olan anjiyotensin-II (Ang-II) kan basıncının düzenlenmesinde, aldosteron salıverilmesinde, renal tübüllerden Na+ geri emiliminde, elektrolit ve sıvı homeostazında görev alır. Renin, Ang-II’nin üretilme hızının esas belirleyicisidir. Ang-l ACE inhibitörü ile Ang-II’ye dönüştürülür. Ang-II ve Ang-III benzer etkilere neden olurlar; aldosteron salgılanmasını eşit güçte uyarırlar.

Anjiyotensinin Fizyolojik Ve Farmakolojik Etkileri

  • Anjiyotensin akut ve kronik olarak kan basıncını yükseltir. Akut etkisi ile direkt damarlarda ve kalp kasında kontraksiyon; kalp hızında ve sempatik tonusta artış yapar. Kronik etkileri ise hipertrofi ve yapısal değişiklikler sonucu renal fonksiyonların etkilenmesi ve aldosteron salgılanmasının uyarılmasını kapsar. Güçlü vazokonstrüktördür. Arteriyolleri ve prekapiler sfinkterleri büzerek total periferik damar direncini artırırlar; kan basıncı yükselir. Kapiler permeabiliteyi artırır. Kalp üzerine pozitif inotrop ve kronotrop etki yapar.
  • Sempatik sinir sistemini SSS ve periferik sinirler düzeyinde etkiler. Sempatik sistem stümülasyonuyla noradrenalinsentezini artırır. Adrenerjik uçlarda noradrenalin geri alımını inhibe eder.
  • Aldosteron, vazopressin ve sempatik sistem vasıtasıyla böbrekleri dolaylı yoldan etkilediği gibi doğrudan da etki etmektedir. İdrar atılımını azaltır, renal kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını azaltır, renal tübüllere doğrudan etki ederek Na+ ve Cl-  geri emilimini artırır. Renal vazokonstrüksiyon yapar ve böbrekte sempatik aktiviteyi artırır.
  • Adrenal kortekste aldosteron sentezi yapan hücreler anjiyotensine oldukça duyarlıdır. Anjiyotensin, kan basıncını etkilemeyecek dozlarda bile aldosteron sentezini ve salgılanmasını artırır.

Tedavide Kullanımı

Anjiyotensin oluşumunu veya etkisini engellenerek renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aracılığıyla 3 mekanizma üzerinden tedavide kullanılırlar:

  1. ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ACE, ADE) İNHİBİTÖRLERİ
  2. ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ (ARB)
  3. RENİN İNHİBİTÖRLERİ
Tablo-1: Renin-anjiyotensin sistemi üzerinden etki gösteren ilaç gruplarının etki mekanizmaları

RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ İNHİBİTÖRLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

RENİN-ANJİYOTENSİN SİSTEMİ İNHİBİTÖRLERİ
1. ACE İnhibitörleri
2. Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB)
3. Renin İnhibitörleri
E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.