QT ARALIĞINI UZATAN İLAÇLAR

analysis, beat, blue-4224502.jpg

EKG’de uzamış QT mesafesi ile karakterize olan kardiyak repolarizasyon bozukluğu uzun QT sendromu olarak tanımlanmaktadır. Doğum kaynaklı veya sonradan edinilen bazı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Uzun QT sendromu, doğum kaynaklı olmasından daha çok sonradan edinilmeyle ortaya çıkar. Kadınlarda daha sık görülür ve QT aralığını uzatan ilaçlarla tedavinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmaktadır; bu ilaçları kullanan hastalarda eş zamanlı hipokalemi, hipomagnesemi, hipokalsemi bradikardi gibi durumlar varsa uzun QT sendromu oluşma riski artar. QT aralığının uzaması kinidin, sotalol, amiodaron, prokainamid gibi antiaritmik ilaçlar ile birlikte görülebilmekle birlikte; antiaritmik ilaçlar dışında bazı ilaçlar da yan etki olarak QT aralığı uzamasına neden olabilir.

Uzun QT sendromunun başlıca belirtileri çarpıntı, bayılma, nöbet ve ani kardiyak ölümdür.

Antiaritmikler Dışında QT Aralığını Uzatan İlaçlar

Antianjinal İlaçlar

 • Ranolazin, İvabradin

Antikolinerjik İlaçlar

 • Solifenasin, Tolterodin

Antibiyotikler

 • Florokinolonlar: Gemifloksasin, Levofloksasin, Moksifloksasin, Sparfloksasin, Siprofloksasin, Norfloksasin, Ofloksasin
 • Makrolidler: Azitromisin, Eritromisin, Klaritromisin
 • Foskarnet

Antimalaryal İlaçlar

 • Delamanid, Kinin, Kinidin, Klorokin

Antitüberküloz İlaçlar

 • Bedakuilin

Antifungaller

 • Azoller: Flukonazol, Vorikonazol

HIV Antiretroviraller

 • Saquinavir

Antineoplastik İlaçlar

 • Arsenik triksid, Ivosidenib, Lenvatinib, Vandetanib, Ceritinib, Crizotinib, Dasatinib, Encorafenib, Gilteritinib, Inotuzumab, Ozogamicin, Midostaurin, Nilotinib, Osimertinib, Ribociclib, Toremifene, Vemurafenib

Antihistaminikler

 • Astemizol, Bilastin, Hidroksizin, Terfenadin

Analjezik, Anestezik ve Sedatif İlaçlar

 • Anestezik/sedatif: Kloral hidrat, Propofol
 • Opioidler: Buprenorfin, Hidrokodon, Loperamid (yüksek doz), Metadon

Bronkodilatörler  

 • Beta-2 agonistler: Arformoterol, Albuterol, Formoterol, Levalbuterol, Indakaterol, Olodaterol, Salmeterol, Terbutalin, Vilanterol

Diüretikler

 • Elektrolit dengesizliği; hipokalemi veya hipomagnezemi ile birlikte seyreden durumlarda görülebilir.

Vazodilatör İlaçlar

 • Bepridil, Silostazol

Gastrointestinal İlaçlar

 • Antiemetikler: Droperidol, Ondansetron (İv kullanımda risk daha fazladır)
 • Prokinetik: Domperidon

Nörolojik İlaçlar

 • Apomorfin, Deutetrabenazine, Donepezil, Ezogabin, Fingolimod, Pimavanserin, Tetrabenazin

Psikotropik İlaçlar

 • Klorpromazin, Haloperidol (iv), Ziprasidon, Amisulpride, Klozapin, Flupentiksol, Haloperidol (oral), Olanzapin, Ketiapin, Risperidon, Thioridazine

Antidepresanlar

 • Trisiklik antidepresanlar
 • SSRI’lar (Trisiklik antidepresanlardan daha az riskli): Sitalopram, Essitalopram

Hasta Eğitimi

QT aralığı uzamasına neden olan ilaçları kullanan hastalara uzun QT sendromu belirtileri anlatılmalı; çarpıntı, bayılma gibi durumlarla karşılaşırsa mutlaka ilacını da yanına alarak hemen bir hastaneye gitmesi söylenmelidir.

Bu ilaçları kullanan hasta eş zamanlı olarak antiaritmik kullanıyorsa, elektrolit dengesizliği olma potansiyeli olan bir hastaysa (yaşlılar gibi), altta yatan bir kalp hastalığı ya da bradiaritmisi varsa uzun QT sendromu açısından daha riskli olduğu için belirtiler konusunda mutlaka hasta eğitimi yapılmalıdır.

Kaynak:

 1. Arslan T, Erdin R, Kandemir H, Çifci A, Güngüneş A, Yalçın S, Sarak T, Kabalcı M. Kinolon ilişkili nadir bir komplikasyon: Uzun QT Sendromu. Turk J Clin Lab 2019; 1: 125-127.
 2. Acquired long QT syndrome: Definitions, causes, and pathophysiology. Acquired long QT syndrome: Definitions, causes, and pathophysiology. UpToDate, 2020.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.