İNSÜLİN SALGILATICILAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

diabetes, the meter, satellite express-3403313.jpg
 • İnsülin salgılatıcılar, bolus insülin salgılar; tokluk kan şekerini düşürürler.
 • Hipoglisemi riskleri vardır, bu nedenle hasta öğün atlamamalı ve kendini aç bırakmamalıdır. Antilipolitik etkileri vardır; kilo aldırırlar.
 • Sadece tip-2 diyabette kullanılırlar.

İnsülin salgılatıcılar iki gruptur.

Tablo-1: İnsülin salgılatıcılar

SÜLFONİLÜRELER

Etki Mekanizması

Pankreasın β hücrelerinden insülin salınımını uyarırlar. Hem bazal insülin salgısında hem de glikoz yüklemenin veya yemeğin yaptığı insülin salgısında artış olur.

ATP’ye duyarlı K+ kanallarını bloke ederek depolarizasyona, içeri Ca2+ girişine ve insülin ekzositozuna sebep olurlar.

Karaciğerde glikoz üretimini azaltabilir ve periferal insülin duyarlılığını artırabilirler.

Sülfonilüreler 1. kuşak ve 2. kuşak olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Tablo-2: 1. ve 2. kuşak sülfonilüreler

2. Kuşak Sülfonilüreler

 • Tam veya tama yakın absorbe edilirler.
 • Günün ilk ana öğününden hemen önce veya yemek sırasında alınabilir. Yemekten önce alınması daha iyidir.
 • Genelde günde 1 kez kullanılır (Bazen 2×1).
 • Plazma albüminine yüksek oranda bağlanırlar.
 • Karaciğerde önemli oranda metabolize edilerek elimine edilirler.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda doz azaltılması gerekebilir.

Türkiye’de Müstahzarı Olan Sülfonilüreler

 • Glibenklamid (Gliburid)
 • Glimeprid
 • Glipizid
 • Gliklazid

Glibenklamid

 • Gravimetrik etki gücü en yüksek olan uzun etkili iki sülfonilüreden biridir (Diğeri glimeprid).
 • Hipoglisemi riski yüksektir, bu nedenle çok fazla tercih edilmez.
 • Yatkınlığı olanlarda disülfiram-benzeri reaksiyon yapabilir.
 • Yapıca tiyazid diüretiklerine benzediği için diüretik etkisi vardır.

Glimeprid

 • Uzun etkilidir ve gravimetrik gücü yüksektir.
 • Hipoglisemi riski vardır (Glibenklamid kadar değil).
 • Hepatik ve hematolojik yan etkiler yapabilir.

Glipizid

 • Orta etki sürelidir.
 • Besinler absorpsiyonu azalttığı için yemekten 30 dk önce alınması iyi olur.
 • Hipoglisemi riski vardır (Glibenklamid kadar değil).

Gliklazid

 • Nispeten uzun etkilidir.
 • Trombositler üzerine antiagregan etkisi vardır.
 • Diğer sülfonilürelere göre daha az hipoglisemi yapar; en çok tercih edilen sülfonilüredir.

SÜLFONİLÜRELERİN YAN ETKİLERİ

 • Mide-bağırsak kanalını tahriş ederek bulantı, kusma, mide ekşimesi, karın ağrısı ve diyare yapabilir.
 • Ciltte alerjik döküntü oluşabilir.
 • Kemik iliğini deprese ederek lökopeni, trombositopeni ve agranülositoz yapabilirler.
 • Kilo artışına sebep olurlar.
 • Uzun süre kullanıldıklarında potansiyel kardiyotoksik etkilere sebep olabileceği için kalp hastalarında kullanılmaması önerilir.
 • Tip-1 diyabette, karaciğer ve böbrek yetmezliğinde, laktasyon ve gebelikte kontrendikedir.
 • Hipoglisemi yaparlar. Bu nedenle hasta öğün atlamamalı ve kendini aç bırakmamalıdır. Yanında her zaman şekerli yiyecekler bulundurmalıdır. Hipoglisemi belirtileri hastaya anlatılmalıdır.
 • Hasta olmayan kişilerde de hipoglisemi yapar.

MEGLİTİNİDLER

Etki Mekanizması:

İnsülin salınımını uyarırlar. Sülfonilürelerin aksine etkisi hızlı başlar ve kısa sürer.

 • Sülfonilüreler gibi günde 1 kez değil her öğün yemekten önce alınır; tokluk kan şekerini düşürür. (3×1)
 • Etki süresi kısa olduğu için hipoglisemi yapma potansiyeli daha düşüktür. Fakat öğün atlanırsa mutlaka ilaç da atlanmalıdır; hipoglisemi oluşabilir. Öğün eklenirse ilaç da eklenir.
 • Yemekten önceki 30 dk içerisindeki zaman diliminde alınmalıdır (0-30 dk).
 • Sülfonilüreler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Meglitinidler iki tanedir:

 • Repaglinid
 • Nateglinid

Repaglinid

 • Bağırsaktan çok çabuk absorbe edilir.
 • Karaciğerde hızlı metabolize edilir.

Nateglinid

 • Çabuk absorbe edilir.
 • Ürik asit düzeylerini artırabilir.

MEGLİTİNİDLERİN YAN ETKİLERİ

 • Hipoglisemi ve kilo artışına neden olurlar fakat sülfonilüreler kadar değildir.
 • Kusma, karın ağrısı, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklara sebep olabilir.
 • Ciltte döküntü gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Nateglinid ürik asit düzeylerini artırabilir.
 • Karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI DA İÇEREN İNSÜLİN SALGILATICILAR SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.

DİABETES MELLİTUS SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.