İMİPENEM NEDEN TEK BAŞINA KULLANILMAZ?

İMİPENEM NEDEN TEK BAŞINA KULLANILMAZ? İmipenem karbapenemler grubuna ait bir antibiyotiktir. Karbapenemler yapısı penisilinlere benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir; diğer beta-laktamlar gibi bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterirler. Karbapenemler en geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerdir. İmipenemin Özellikleri Klinik kullanıma giren ilk karbapenemdir. Beta-laktamazlara çok yüksek derecede dayanıklıdır (kromozom+plazmid aracılı) Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.