İMİPENEM NEDEN TEK BAŞINA KULLANILMAZ?

İmipenem karbapenemler grubuna ait bir antibiyotiktir. Karbapenemler yapısı penisilinlere benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir; diğer beta-laktamlar gibi bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterirler. Karbapenemler en geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerdir.

İmipenemin Özellikleri

  • Klinik kullanıma giren ilk karbapenemdir.
  • Beta-laktamazlara çok yüksek derecede dayanıklıdır (kromozom+plazmid aracılı) Penisilinlere ve sefalosporinlere dirençli bakterilerin çoğuna etki eder.
  • En uygun tedavi alanı sefalosporinlere dirençli Enterobacteriaceae kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlar, kemik, eklem ve cilt enfeksiyonları ve bakteriyel septisemilerdir.
  • Vücut sıvılarına iyi dağılım gösterirler.
  • Büyük kısmı böbreklerden atılır.
  • Mide-bağırsak kanalından absorbe edilmez; iv yolla uygulanır.
  • Gastrointestinal yan etkiler çok sık görülür. Özellikle hızlı infüzyon yapıldığında bu yan etkiler daha fazla görülür. Bu nedenle infüzyon hızı ayarlanmalıdır.
  • Konvülsiyon yapabilir. (Özellikle SSS hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda)

İmipenem Neden Silastatin İle Kombine Halde Kullanılır?

İmipenem, antibakteriyel etkisini, penisilin bağlayıcı proteinlere (PBP’ler) gram (+) ve gram (-) bakterilerde bakteriyel hücre duvarı sentezini engelleyerek gösterir.

İmipenem böbrek proksimal tubulus hücrelerinde bulunan dipeptidaz türü bir enzim olan dehidropeptidaz-1 enzimi tarafından çok hızlı bir şekilde inaktivasyona uğrar.  Bunun için bu enzimi aktive eden silastatin ile kombine edilerek müstahzarlarda bulunur.

Silastatin sodyum, imipenemi metabolize ederek etkisizleştiren renal enzim dehidropeptidaz-1’in kompetitif, tersinir ve özgül inhibitörüdür. İntrinsik antibakteriyel aktiviteden yoksundur ve imipenemin antibakteriyel aktivitesini değiştirmez. İmipenem ile silastatin birlikte verildiğinde imipenemin hem idrarda hem de plazmada yeterli antibakteriyel düzeylerine ulaşılabilir.

Bu nedenle imipenemin tek başına kullanımı yoktur; sadece silastatin ile kombinasyonu kullanılır.

DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN KARBAPENEMLER SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.

KARBAPENEMLER DOZ AYARLAMA İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.