PPİ KIRIK RİSKİNİ ARTIRIR MI? NASIL HASTA EĞİTİMİ YAPILMALIDIR?

PPİ KIRIK RİSKİNİ ARTIRIR MI? NASIL HASTA EĞİTİMİ YAPILMALIDIR? Proton pompa inhibitörleri (PPİ) peptik ülser hastalığı, kronik non-steroid antienflamatuvar ilaç kullanımı, Helicobacter pylori enfeksiyonu ve eroziv özofajit gibi durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. PPİ’ler özellikle peptik ülser, gastroözofageal reflü, dispepsi, gastrointestinal sistem kanamaları gibi gastrointestinal sistem hastalıklarında ve bu hastalıkların tedavisinde Devamı…

PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN UZUN DÖNEMDE GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ

PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİNİN UZUN DÖNEMDE GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ Proton pompa inhibitörleri (PPİ) peptik ülser hastalığı, kronik non-steroid antienflamatuar ilaç kullanımı, Helicobacter pylori enfeksiyonu ve eroziv özofajit gibi olgularda yaygın olarak kullanılırlar. Yan etkiler genel olarak iyi tolere edilir ancak diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi PPİ’ların da beklenmedik yan etkileri olabilmektedir. Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.