ALFA-GLİKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alfa-glikozidaz enzimi, ince bağırsak epitel hücrelerinin apikal membranında bulunur; besinler içerisindeki monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritleri hidroliz ederek karbonhidratları sindirilebilir monosakkarit haline dönüştürür; bağırsaklardan absorbe edilir hale getirir. Bu enzimi geri dönüşümlü olarak inhibe ederek etki gösteren alfa-glikozidaz inhibitörü ilaçlar, öğünün başlangıcında alındığında karbonhidratların sindirimini geciktirerek bağırsaktan glikoz emilimini azaltır ve tokluk kan şekerini düşürür. Sindirilemeyen karbonhidratlar absorbe edilmeden bağırsak lümeninde kalır ve dışkı ile atılır.

Alfa-glikozidaz inhibitörleri tip-2 diyabet tedavisinde kullanılan oral antidiyabetiklerdir. İnsülin salınımını uyarmazlar, insülin duyarlılığını artırmazlar; vücutta olan glikozu değil öğünle gelen glikozu atarlar. Bu nedenle tek başına kullanıldıklarında hipoglisemi yapmazlar ancak insülin, sülfonilüreler veya repaglinid ile kombine tedavide bu ilaçların hipoglisemi riskini artırabilirler.

Alfa-glikozidaz inhibitörleri akarboz ve miglitoldür (Tablo-1). Türkiye’de miglitolun mevcut müstahzarı bulunmamaktadır; sadece akarbozun müstahzarı vardır.

Tablo-1: Alfa-glikozidaz inhibitörleri

Akarboz

Zayıf bir şekilde emilir.

Ana öğünün ilk lokmasıyla birlikte çiğnenir veya ana öğünden 5 dk önce su ile alınır.

Günde 3 kere her öğünden önce kullanılır ama bağırsakta dayançsızlık olmaması için başlangıçta tek doz (1 öğün) alınmalı daha sonra yavaş yavaş tam doza (3 öğün) geçilmelidir.

Öğün atlanırsa ilaç da atlanmalı, öğün eklenirse ilaç da eklenmelidir.

Akarbozun Yan Etkileri

  • GIS yan etkileri çok fazladır. İnce bağırsakta sindirilmeyen karbonhidratlar kalın bağırsağa ulaşınca orada mikroflora mikroorganizmaları tarafından parçalanır ve gaz açığa çıkar; karında bu gaza bağlı şişkinlik, geğirme ve yellenme sık görülür (Antiasid bu gaz üzerine etkili değildir). Buna bağlı karın ağrısı, feçeste yumuşama ve diyare görülebilir.
  • Nadir de olsa karaciğer enzim düzeylerini yükseltebilir; sarılık ve hepatit yapabilir. Karaciğer fonksiyon testleri rutin izlenmelidir.
  • Alerjik cilt döküntülerine sebep olabilir.
  • Hepatik yetmezlikte, böbrek fonksiyon bozukluğunda ve enflamatuvar bağırsak hastalığı, kolon ülserasyonu gibi bağırsak sorunlarında kullanılmamalıdır.

ALFA-GLİKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.