DPP-4 İNHİBİTÖRÜ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İnsülin salıverilmesinin düzenlenmesinde rol oynayan inkretin hormon yemekten hemen sonra salgılanan glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1)dir; GLP-1 kan dolaşımı içine salgılandıktan sonra onu hızla inaktive eden enzim de dipeptidil-peptidaz-4 (DPP-4) enzimidir.

DPP-4 inhibitörleri, GLP-1’in yıkımını engelleyerek etki gösterirler; tip-2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılırlar.

GLP-1 analogları subkütan olarak kullanılırkenDPP-4 inhibitörleri oral olarak kullanılırlar. Yemekten bağımsızlardır.

Böbrek fonksiyonlarına göre doz ayarı gerektirir.

DPP-4 inhibitörleri sitagliptin, saksagliptin, linagliptin ve vildagliptindir (Tablo-1). Linagliptin dışındakiler GFR doz ayarı gerektirirken linagliptin GFR doz ayarı gerektirmediği için böbrek fonksiyonu bozuk olan diyabet hastalarında kullanılır. Vildagliptin karaciğer fonksiyon testleri 3 katına çıkarsa kesilmelidir.

Tablo-1: DPP-4 inhibitörleri
Tablo-2: Sitagliptin müstahzarları
Tablo-3: Saksagliptin müstahzarları
Tablo-4: Linagliptin müstahzarları
Tablo-5: Vildagliptin müstahzarları

Yan Etkileri

  • Kilo üzerine belirgin etkisi yoktur.
  • GIS yan etkiler yapabilir.
  • Hipoglisemi yapmaz.
  • Üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri yan etkiler oluşturur. Hasta bu konuda mutlaka uyarılmalıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri yan etkiler görülebileceği hakkında bilgilendirilmediğinde hasta olduğunu zannederek gereksiz yere ilaç kullanabilir; bu nedenle bu konuda hasta eğitimi yapmak oldukça önemlidir.
  • Akut pankreatit gelişimine sebep olabilir, pankreatit öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Hasta, akut pankreatitin en karakteristik belirtisi olan geçmeyen şiddetli karın ağrısı yaşarsa ilacını da yanına alarak hemen doktora gitmesi konusunda bilgilendirilmelidir.
  • Ürtiker ve anjiyoödem yapabilir.

İnkretin mimetikler slaytı için tıklayınız.


3 yorum

Furkan · 9 Nisan 2022 17:55 tarihinde

Vizeler öncesi yararlandığım kaynakların başında geliyor. Ellerinize sağlık eczacım.

zoritoler imol · 14 Ocak 2023 10:05 tarihinde

We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to paintings on. You have done a formidable task and our whole community will likely be thankful to you.

linetogel · 5 Nisan 2024 16:07 tarihinde

Amazing read! 🌟 Your thoughts on [topic] have truly broadened my perspective in ways I hadn’t anticipated. I’ve been following discussions on this subject for a while, but your angle is distinctly insightful. The way you’ve combined all the information with practical insights is nothing short of brilliant. 🧠💫 Your storytelling skills are outstanding, and the examples you gave were both informative and engaging. It’s rare to find a piece that educates but also entertains, and you’ve done exactly that! I’m particularly captivated by your point about the concept. It’s given me plenty to think about and has fueled a curiosity I’m keen to explore further. Continue the great work! I can’t wait to see what topic you tackle next. Your blog is a source of enlightenment and motivation. 🚀📚

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.