NEBİVOLOLÜN DİĞER BETA BLOKÖRLERE GÖRE AVANTAJI

NEBİVOLOLÜN DİĞER BETA BLOKÖRLERE GÖRE AVANTAJI Beta adrenerjik reseptör blokörü olan nebivolol kardiyoselektif olup seçici olarak β1 blokajı yapar. İlk kez 1995 yılında Hollanda’da esansiyel hipertansiyon endikasyonu için ruhsat almıştır. Kimyasal yapısı diğer β1 blokörlerden daha farklı olup diğer β blokörlerde bulunmayan bazı ek özelliklere sahiptir. Nebivololün hasta açısından tolere Devamı…

KIRIK KALP SENDROMU (TAKOTSUBO SENDROMU)

KIRIK KALP SENDROMU (TAKOTSUBO SENDROMU) Takotsubo sendromu için farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Literatürde “Stresle ilişkili kardiyomiyopati, geçici sol ventrikül apikal balonlaşma sendromu, ampulla kardiyomiyopatisi, kırık kalp sendromu ve takotsubo kardiyomiyopatisi” olarak karşılaşılabilmektedir. Takotsubo ismi, hastalıkta kalbin görüntüsü Japonya’da ahtapot yakalamakta kullanılan tako-tsubo adındaki bir çeşit çömleğe benzemesi dolayısıyla Japon bilim insanları Devamı…

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE KARDİYAK BELİRTEÇLER

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE KARDİYAK BELİRTEÇLER Koroner arter tıkanıklığı olarak da tanımlanan akut miyokard infarktüsü (AMI), anormal biyokimyasal belirteçler tarafından tespit edilen miyokardiyal hasarı tanımlar. Yapılan çalışmalar kardiyak troponin (cTn) değerinin yükselmesinin klinikte miyokardiyal hasar sonucu olumsuz prognoza neden olduğunu göstermiştir. AMI tanı koymak için ek kriterlere ihtiyaç duyulur çünkü bu Devamı…

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.