KETOKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KETOKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Ketokonazol, azol grubu antifungallerden olup imidazol türevidir. Azol grubu antifungallerin etki mekanizmaları: 14-α demetilazı (bir CYP450 enzimi) inhibe ederek ergosterol sentezini lanosterolün ergosterole dönüştüğü aşamada inhibe ederler. Ergosterol biyosentezinin inhibisyonu mantarın hücre membran yapısını, permeabilitesini ve işlevini bozarak hücre gelişimini engeller. Mantarlardaki CYP450 enzimine memelilerdekinden Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.