TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ

TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ Tetrasiklinler potein sentezini inhibe ederek etki gösteren antibiyotiklerden en az seçicilik gösteren; en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler farmakokinetik farklarından dolayı kısa etkili (Tetrasiklin, oksitetrasiklin), orta etkili (Demetilklortetrasiklin, metasiklin) ve uzun etkili (Doksisiklin, minosiklin) olmak üzere 3 gruba ayrılır. Tetrasiklin, doksisiklin ve oksitetrasiklin Türkiye’de müstahzarı olan tetrasiklinlerdir. YAN Devamı…

TETRASİKLİNLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TETRASİKLİNLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Protein sentezini inhibe ederek etki gösteren antibiyotiklerden en az seçicilik gösteren; en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Rezistans oluşumu yavaş ve çok aşamalıdır. Avantajları: En geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Vücut sıvılarına iyi sokulurlar. Dezavantajları: Ciddi yan etkileri vardır. Rezistans oluşumu sorun teşkil eder. Fazla ilaç etkileşimi vardır. Kalsiyum, Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.