RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER

RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER Renin Angiotensin Aldosteron Sistemi (RAAS) renal, kardiyak ve vasküler fizyolojide önemli rol oynamaktadır. En güçlü vazoaktif anjiotensin peptidi olan anjiyotensin-II (Ang-II) kan basıncının düzenlenmesinde,aldosteron salıverilmesinde, renal tübüllerden Na+ geri emiliminde, elektrolit ve sıvı homeostazında görev alır. Renin, Ang-II’nin üretilme hızının esas belirleyicisidir. Ang-l ACE inhibitörü Devamı…

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI ACE inhibitörleri renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) üzerinden  Ang-I’in Ang-II’ye dönüşümünü inhibe eder. Ang-II’nin plazma ve dokulardaki düzeyi azalır ve damarlarda genişleme olur.  Arteriyollerde vazodilatasyon sonucu total periferik damar rezistansı azalır ve arteriyel kan basıncı düşer. Böbrek kan akımı artar, aldosteron salgılanması azalır; diüretik ve natriüretik Devamı…

ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ KURU ÖKSÜRÜK YAPAR MI?

ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ KURU ÖKSÜRÜK YAPAR MI? Hem ARB’ler hem de ACE inhibitörleri renin-anjiyotensin sistemi üzerinden etki gösteren ve etkinlikleri benzer olan antihipertansiflerdir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE veya ADE) inhibitörleri Ang-I’in (Anjiyotensin-I) Ang-II’ye (Anjiyotensin-II) dönüşümünü sağlayan ACE enzimini inhibe ederek vazokonstrüktif bir madde olan Ang-II miktarını azaltarak kan basıncını düşürürken; Devamı…

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ Kuru Öksürük ACE inhibitörlerine özgü yan etki öksürüktür. ACE inhibitörü kullanan hastalarda yaklaşık %5-35 arasında değişen oranlarda yan etki olarak öksürük görülmektedir. ACE inhibitörü kullanan hastalarda ortaya çıkan öksürük tablosu kuru öksürük şeklinde olur; öksürüğün şiddeti kişiden kişiye göre değişir; bazı kişilerde hafif öksürük şeklinde olurken bazı kişilerde ilacı kesmeyi gerektirecek Devamı…

ACE İNHİBİTÖRÜ KULLANANLARDA NEDEN KURU ÖKSÜRÜK GÖRÜLÜR?

ACE İNHİBİTÖRÜ KULLANANLARDA NEDEN KURU ÖKSÜRÜK GÖRÜLÜR? Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE veya ADE) inhibitörleri hipertansiyon tedavisinde sıklıkla tercih edilen ilaçlardır. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) üzerinden; Ang-I’in (Anjiyotensin-I) Ang-II’ye (Anjiyotensin-II) dönüşümünü sağlayan ACE enzimini inhibe ederek vazokonstrüktif bir madde olan Ang-II miktarını azaltırlar ve kan basıncını düşürürler (Tablo-1). ACE inhibitörleri Ang-I’in Ang-II’ye Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.