ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI

ACE inhibitörleri renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) üzerinden  Ang-I’in Ang-II’ye dönüşümünü inhibe eder.

Ang-II’nin plazma ve dokulardaki düzeyi azalır ve damarlarda genişleme olur.  Arteriyollerde vazodilatasyon sonucu total periferik damar rezistansı azalır ve arteriyel kan basıncı düşer. Böbrek kan akımı artar, aldosteron salgılanması azalır; diüretik ve natriüretik etki görülür.

ACE İnhibitörlerinin Antihipertansif Etkinliği

 • Tedavi başlangıcında yaptığı basınç düşmesi oldukça belirgindir. Hastanın başlangıçtaki plazma renin etkinliği değeriyle ACE inhibitörlerinin akut verilişteki oluşan hipotansif etki doğru orantılıdır. Ancak bu ilişki uzun süre verildiklerinde geçerli değildir. Renin düzeyi ne olursa olsun bütün hipertansiyon türlerinde kan basıncını düşürürler.
 • Hastadaki Na+ dengesi ve kan hacmi antihipertansif yanıtta önemli rol oynar. ACE inhibitörlerine başlangıçta yeterli yanıt vermeyen hastalarda düşük Na+ diyeti veya diüretik ile kombinasyon tedavisi uygulandığında antihipertansif etkinlik artar.
 • Diyabetik nefropati ve buna bağlı proteinürisi olan hastalarda hipertansiyon tedavisinde ilk tercihtir.
 • ACE inhibitörleri ile uzun süreli tedavide -özellikle ilerlemiş hipetansiyon hastalarında- antihipertansif yanıt azalır. Başlardaki yanıtın sürdürülmesi için diğer antihipertansif ilaçlarla kombinasyon tedavi yapılır.
 • Hafif hipertansiyonda monoterapi şeklinde uygulanabilir. Monoterapi ile istenen sonuç alınamayan hastalarda diğer antihipertansiflerle kombinasyon tedavisi uygulanır.

Diğer antihipertansiflere göre genellikle daha pahalı ilaçlardır. Yan etki potansiyeli açısından diğer antihipertansiflerden daha elverişlidir. Hafif ve orta dereceli hipertansiyonda etkinlikleri diüretiklere, beta blokörlere ve sempatolitiklere göre görece daha azdır ancak yan etkisi diğerlerinden düşüktür.

ACE İnhibitörlerinin Diğer Antihipertansiflere Göre Avantajları

 • Kalp debisini düşürmezler; kalp hızında belirgin değişiklik yapmazlar.
 • Kan, beyin ve renal kan akımını azaltmazlar hatta artırabilirler. Glomerüler filtrasyon hızını azaltmazlar.
 • Kardiyovasküler hemodinamiği düzenleyen lokal ve refleks mekanizmalarını bozmazlar; hatta düzeltebilirler.
 • Baroreseptör kontrol mekanizmasının kan basıncına duyarlılığını olumlu olarak ayarlarlar.
 • Yapabilecekleri hipotansyon ortostatik değildir.
 • Diğer ilaçlarda görülen uyuşukluk, depresyon, glikoz ve lipid metabolizmasının bozulması, egzersiz kapasitesinde azalma ve hipovolemi gibi yan etkiler görülmez.
 • Hipokalemi yapmazlar. (Hiperkalemi yapabilirler)
 • Ürik asit reabsorpsiyonunu azaltırlar; ürik asit atılımını artırırlar.
 • Koroner hastalıklar, diabetes mellitus, periferik damar hastalıkları, bronşiyal astım ve gutta kontrendike değillerdir.
 • Bilinmeyen bir mekanizma ile hastanın kendisini iyi hissetmesine neden olur; bazen öfori yapar.
 • Böbreği hipertansiyonun olumsuz etkilerinden korur.
 • Diyabetik nefropatililerde gelişen proteinüriyi azaltırlar; diyabetik nefropatiye karşı koruyucu özellik gösterir.
 • Diyabetik hastalarda damar koruyucu ve böbrek koruyucu etkinliği vardır.
 • Glikoz toleransını ve dokuların insüline duyarlılığını artırırlar.
 • Diyabet gelişme riskini azaltırlar.
 • Hiperkolesterolemiye bağlı endotel disfonksiyonunu yavaşlatırlar.
 • Akut myokard infarktüsü sırasında hastada hipotansiyon yoksa mümkün olduğunca erken verilmesi (ilk 24 saat içinde) ve en az 5-6 hafta verilmeye devam edilmesi, mortaliteyi, sol ventrikül disfonksiyonu, konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikülde küresel genişleme ve infarktüslü bölgede genişleme olma risklerini azaltır.

ACE İNHİBİTÖRLERİ SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.

ACE İNHİBİTÖRLERİ HASTA EĞİTİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

“ACE İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

“ACE İNHİBİTÖRÜ KULLANANLARDA NEDEN KURU ÖKSÜRÜK GÖRÜLÜR?” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.