DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ Kalsiyum kanal blokörleri dihidropiridinler ve nondihidropiridinler olmak üzere yapısal olarak iki gruba ayrılmaktadır (Şekil-1). Dihidropiridinlerin (DHP) Özellikleri Dihidropiridinlerden klinik kullanıma ilk giren nifedipindir; dihidropiridin ilaçların prototipidir. Başlıca endikasyonları hipertansiyon ve stabil anjinadır. Oral yoldan kullanılırlar (bazı istisnalar vardır). Akut myokard enfaktüsünde akut olarak Devamı…

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ β blokörler β adrenerjik reseptörleri reversibl inhibe ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunu, tonusunu ve β agonisti ilaçların etkilerini kompetitif olarak antagonize ederler. β drenerjik reseptör blokörleri non-selektif (β 1 ve β 2) ve selektif (β 1) olabilirler. Kalpte β reseptörlerinin uyarılması kontraktiliteyi artırır, kalp hızını artıran sinüs Devamı…

NEBİVOLOLÜN DİĞER BETA BLOKÖRLERE GÖRE AVANTAJI

NEBİVOLOLÜN DİĞER BETA BLOKÖRLERE GÖRE AVANTAJI Beta adrenerjik reseptör blokörü olan nebivolol kardiyoselektif olup seçici olarak β1 blokajı yapar. İlk kez 1995 yılında Hollanda’da esansiyel hipertansiyon endikasyonu için ruhsat almıştır. Kimyasal yapısı diğer β1 blokörlerden daha farklı olup diğer β blokörlerde bulunmayan bazı ek özelliklere sahiptir. Nebivololün hasta açısından tolere Devamı…

RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER

RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER Renin Angiotensin Aldosteron Sistemi (RAAS) renal, kardiyak ve vasküler fizyolojide önemli rol oynamaktadır. En güçlü vazoaktif anjiotensin peptidi olan anjiyotensin-II (Ang-II) kan basıncının düzenlenmesinde,aldosteron salıverilmesinde, renal tübüllerden Na+ geri emiliminde, elektrolit ve sıvı homeostazında görev alır. Renin, Ang-II’nin üretilme hızının esas belirleyicisidir. Ang-l ACE inhibitörü Devamı…

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI ACE inhibitörleri renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) üzerinden  Ang-I’in Ang-II’ye dönüşümünü inhibe eder. Ang-II’nin plazma ve dokulardaki düzeyi azalır ve damarlarda genişleme olur.  Arteriyollerde vazodilatasyon sonucu total periferik damar rezistansı azalır ve arteriyel kan basıncı düşer. Böbrek kan akımı artar, aldosteron salgılanması azalır; diüretik ve natriüretik Devamı…

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Kalsiyum kanal blokörleri nöron ya da kas hücreleri gibi uyarılabilir hücrelerde bulunan voltaj-bağımlı kalsiyum kanallarını kapatırlar, hücre dışından kalsiyumun girişini inhibe ederler ve hücre içi kalsiyum düzeyini düşürürler. Voltaj-bağımlı kalsiyum kanalları, kardiyak myositler, düz kas hücreleri ve nöronlarda uyarı-kasılma, uyarı-ileti ve Devamı…

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN PLEİTROPİK ETKİLERİ

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN PLEİTROPİK ETKİLERİ (KARDİYOVASKÜLER ETKİLERİNİN DIŞINDAKİ YARARLARI) Kalsiyum kanal blokörleri, hipertansiyon, anjina, periferik vasküler bozukluklar ve bazı aritmiler gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların tedavisinde sık kullanılan bir ilaç grubudur. Kalsiyum kanal blokörlerinin yeni jenerasyonları hipertansiyon tedavisinde oldukça etkilidir. Kalsiyum kanal blokörleri kimyasal yapılarına göre dihidropiridin yapısında olanlar ve olmayanlar olmak Devamı…

AMLODİPİNE BAĞLI AYAK BİLEĞİ ÖDEMİ VE YAPILACAK HASTA EĞİTİMİ

AMLODİPİNE BAĞLI AYAK BİLEĞİ ÖDEMİ VE YAPILACAK HASTA EĞİTİMİ Vazodilatör ödem, antihipertansif ilaç kullanan hipertansif hastalarda yaygın görülen bir yan etkidir. Bu yan etki kalsiyum kanal blokörlerinden dihidropiridin türevlerinde; bunlardan da en çok amlodipinde görülür. Bu grup ilaçların en yaygın görülen ve en rahatsız edici yan etkisidir. Bu ödem periferik Devamı…

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON Birisi diüretik olmak üzere değişik gruplardan 3 tane antihipertansif kullanılmasına rağmen kan basıncı değerleri hedefin üzerinde seyrediyorsa dirençli hipertansiyon varlığından söz edilir; 4 veya daha fazla antihipertansif ile kontrol altına alınan hipertansiyonda da dirençli hipertansiyon söz konusudur. Dirençli hipertansiyon varlığından söz edilebilmesi için tüm ilaçların optimal dozlarda kullanılıyor Devamı…

TİYAZİD VE TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER

TİYAZİD VE TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER TİYAZİD DİÜRETİKLER En yaygın kullanılan diüretik grubudur. Hipertansiyonda sadece diüretik özelliğiyle fayda sağlamaz; ayrıca uzun süreli kullanımda periferik damar direncini de azaltır. Dozu normal terapötik dozun üzerine çıkarıldığında daha fazla diüretik yanıt oluşturmaz; doz-antihipertansif etki eğrisi yatıktır, bu nedenle bazen düşük tavanlı diüretikler olarak adlandırılırlar. Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.