RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER

RENİN-ANJİYOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ (RAAS) ÜZERİNDEN ETKİ GÖSTEREN ANTİHİPERTANSİFLER Renin Angiotensin Aldosteron Sistemi (RAAS) renal, kardiyak ve vasküler fizyolojide önemli rol oynamaktadır. En güçlü vazoaktif anjiotensin peptidi olan anjiyotensin-II (Ang-II) kan basıncının düzenlenmesinde,aldosteron salıverilmesinde, renal tübüllerden Na+ geri emiliminde, elektrolit ve sıvı homeostazında görev alır. Renin, Ang-II’nin üretilme hızının esas belirleyicisidir. Ang-l ACE inhibitörü Devamı…

STATİNLERİN YAN ETKİLERİ VE BU YAN ETKİLER İÇİN HASTA EĞİTİMİ

STATİNLERİN YAN ETKİLERİ VE BU YAN ETKİLER İÇİN HASTA EĞİTİMİ Hipolipidemik ilaçlardan en çok bilineni ve en önemlisi statinlerdir. Hipolipidemik ilaçlar veya halk arasında bilinen tabiri ile kolesterol düşürücü ilaçlar, hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar olup kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir Devamı…

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN DİĞER ANTİHİPERTANSİFLERE GÖRE AVANTAJLARI ACE inhibitörleri renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) üzerinden  Ang-I’in Ang-II’ye dönüşümünü inhibe eder. Ang-II’nin plazma ve dokulardaki düzeyi azalır ve damarlarda genişleme olur.  Arteriyollerde vazodilatasyon sonucu total periferik damar rezistansı azalır ve arteriyel kan basıncı düşer. Böbrek kan akımı artar, aldosteron salgılanması azalır; diüretik ve natriüretik Devamı…

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON Birisi diüretik olmak üzere değişik gruplardan 3 tane antihipertansif kullanılmasına rağmen kan basıncı değerleri hedefin üzerinde seyrediyorsa dirençli hipertansiyon varlığından söz edilir; 4 veya daha fazla antihipertansif ile kontrol altına alınan hipertansiyonda da dirençli hipertansiyon söz konusudur. Dirençli hipertansiyon varlığından söz edilebilmesi için tüm ilaçların optimal dozlarda kullanılıyor Devamı…

TİYAZİD VE TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER

TİYAZİD VE TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER TİYAZİD DİÜRETİKLER En yaygın kullanılan diüretik grubudur. Hipertansiyonda sadece diüretik özelliğiyle fayda sağlamaz; ayrıca uzun süreli kullanımda periferik damar direncini de azaltır. Dozu normal terapötik dozun üzerine çıkarıldığında daha fazla diüretik yanıt oluşturmaz; doz-antihipertansif etki eğrisi yatıktır, bu nedenle bazen düşük tavanlı diüretikler olarak adlandırılırlar. Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.