STATİN KULLANIMINDA RABDOMİYOLİZ RİSKİ

STATİN KULLANIMINDA RABDOMİYOLİZ RİSKİ Statinler hiperlipidemi tedavisinde en çok tercih edilen ilaçlardır. Kolay tolere edilebilen güvenli ilaçlardır. Statinlerin primer etkisi, LDL kolesterol düzeyini azaltmaktır. Asetil CoA’dan kolesterol biyosentezinde önemli rolü olan 3- hidroksi-3-metil glutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktazı geri dönüşümlü olarak inhibe ederek, plazma kolesterol, LDL-kolesterol, apo-B ve trigliseridleri düşürür, Devamı…

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ β blokörler β adrenerjik reseptörleri reversibl inhibe ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunu, tonusunu ve β agonisti ilaçların etkilerini kompetitif olarak antagonize ederler. β drenerjik reseptör blokörleri non-selektif (β 1 ve β 2) ve selektif (β 1) olabilirler. Kalpte β reseptörlerinin uyarılması kontraktiliteyi artırır, kalp hızını artıran sinüs Devamı…

TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ

TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ Tetrasiklinler potein sentezini inhibe ederek etki gösteren antibiyotiklerden en az seçicilik gösteren; en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler farmakokinetik farklarından dolayı kısa etkili (Tetrasiklin, oksitetrasiklin), orta etkili (Demetilklortetrasiklin, metasiklin) ve uzun etkili (Doksisiklin, minosiklin) olmak üzere 3 gruba ayrılır. Tetrasiklin, doksisiklin ve oksitetrasiklin Türkiye’de müstahzarı olan tetrasiklinlerdir. YAN Devamı…

FUROSEMİDİN YAN ETKİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FUROSEMİDİN YAN ETKİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Furosemid kıvrım (loop) diüretikler arasında en fazla kullanılanıdır. Kıvrım diüretikler tüm diüretikler içinde vücuttan Na+ ve Cl- mobilizasyonu yapma ve fazla idrar üretme açısından en yüksek etkinliğe sahip gruptur; böbrek fonksiyonları az çalışan veya diğer diüretiklere yanıt vermeyen kişilerde bile diüreze neden olurlar, Devamı…

YAN ETKİ OLARAK UYKUSUZLUK (INSOMNIA) YAPABİLEN İLAÇLAR

YAN ETKİ OLARAK UYKUSUZLUK (INSOMNIA) YAPABİLEN İLAÇLAR Uykusuzluk (insomnia), tek başına bir hastalık olarak nitelendirilmez; aslında bir semptomdur. Uykuyu başlatma veya sürdürmede ya da her ikisinde de yaşanan zorluk olarak tanımlanır. Birçok ilacın yan etki olarak insomniaya neden olabildiği bildirilmiştir. İlaç Kaynaklı İnsomnia Mekanizmaları İlaç kaynaklı insomnia oluşumunun çeşitli mekanizmaları Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.