TİYAZOLİDİNDİONLAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tiyazolidindionlar insülin duyarlılaştırıcı gruptan olup açlık kan şekerini düşürürler, hipoglisemi yapmazlar ve reseptör duyarlılığını artırırlar. Etki gösterebilmeleri için ortamda insülin bulunmalıdır ve buna direnç gelişmiş olmalıdır.

Diğer insülin duyarlılaştırıcı grubu olan biguanidler (metformin) tip-1 ve tip-2 diyabette kullanılırken tiyazolidindionlar sadece tip-2 diyabette kullanılır.

Tiyazolidindionlar grubunda rosiglitazon ve pioglitazon bulunur. Rosiglitazon kardiyovasküler yan etkiler gösterdiği için piyasadan çekilmiştir. Şu an piyasada sadece pioglitazon bulunmaktadır.

Pioglitazon

 • Günde 1 kez yemekten bağımsız alınır.
 • Karaciğerden elimine edilir.
 • Karaciğer fonksiyon testleri 3 katın üzerine çıkarsa ilaç kesilmeli. Bu nedenle belirli aralıklarla karaciğer fonksiyonları ölçülmelidir.
 • Hastada kalp yetmezliği varsa kontrendikedir.
 • Karaciğer yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
 • CYP3A4 enzimini indükler.

Pioglitazonun Yan Etkileri

 • Vücutta su tutulması ve ödem yapabilir.
 • Kilo artışına sebep olur.
 • Anemi yapma riski vardır.
 • Kırık riskini artırır. Kırık risk faktörü taşıyan kişilerde risklidir (örneğin yaşlılarda).
 • Hepatotoksik etki potansiyeli vardır; tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında karaciğer fonksiyon testleri rutin olarak ölçülmelidir.
 • Mesane kanseri riskini artırabilir.

Önemli Uyarılar

Pioglitazon kullanan hastalara yan etkiler konusunda mutlaka hasta eğitimi yapılmalıdır. Ödem ve kilo artışı konusunda uyarıda bulunulmalı ve gerekirse bir diyetisyenden tedavi öncesi ve tedavi sürecinde yardım alması gerektiği söylenmelidir.

Anemi riskine karşılık düzenli olarak kan tahlili yaptırması gerektiği hastaya söylenmelidir.

Karaciğer fonksiyon testleri 3 katın üzerine çıkarsa ilaç kesilmeli bu nedenle karaciğer fonksiyonlarının rutin kontrolü önem arz eder.

Metforminden farklı olarak yemekten bağımsız alınır.

Kırık riskini artırması çok sık görülen bir yan etkisi değildir ama risk faktörü olan kişilerde dikkatli olunması gerekir. Yaşlılar ve kadınlar yakından izlenmelidir.

Tiyazolidindion grubu ilaçlar konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir veya mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir; bu nedenle, bu grup ilaçların kullanımı konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Pioglitazon insülin ile birlikte kullanıldığında ya da kalp yetmezliği geçmişi olan hastalarda kalp yetmezliği vakaları bildirilmiş olup pioglitazon insülin ile birlikte kullanıldığında hastalar kalp yetmezliği, kilo artışı ve ödem belirti ve semptomları açısından yakından izlenmelidir.

Pazarlama sonrası tiyazolidindionlar ile azalmış görme keskinliği ile beraber yeni gelişen veya var olan diyabetik maküler ödemin kötüleşmesi olayları bildirilmiştir.  Bu hastaların çoğunda eş zamanlı olarak periferik ödem bildirilmiştir.

TİYAZOLİDİNDİONLAR İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN SLAYTIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

PİOGLİTAZON HASTA EĞİTİMİ KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

“İNSÜLİN DUYARLILAŞTIRICILAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

“DİYABET TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ” YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.