VANKOMİSİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Vankomisin glikopeptid yapılı bir antibiyotiktir.

Bakteri hücrelerinin hücre duvarı sentezini; peptidoglikan oluşumunu bloke ederek bozar; hücre duvarının yapısını oluşturan peptidlerin yan zincirinin ucundaki D-alanin-D-alanin dizisine bağlanır ve peptidoglikan zincirinin biyosentezini inhibe ederek etki gösterir.

Antibakteriyel Spektrumu

 • Antibakteriyel spektrumu dardır.
 • Başlıca gram (+) kokuslarıve Clostridiumları (C. tetani ve difficile) etkiler. En duyarlı gram (+) kokuslar Staph. aureus ve Staph. epidermidistir. Özellikle MRSA (Metisiline rezistan Staph. aureus) üzerine güçlü bakterisid etki gösterir.
 • Son yıllarda VRSA (vankomisine rezistan Stph. aureus suşu) gözlenmiştir.
 • Streptokoklardan grup A beta-hemolitik streptokoklar ve Strep. Pneumoniae çok duyarlıdır fakat grup D streptokoklardan enterokokların VRE (vankomisine rezistan) ve duyarlı suşları vardır.
 • Corynebacterium türlerine güçlü bakterisid etki gösterir.
 • Gram (-) basillere ve bakteri olmayan mikroorganizmalara etkisizdir.

Farmakokinetik Özellikleri

 • Suda fazla çözünür, mide-bağırsak kanalından absorbe edilmez; bu nedenle sistemik enfeksiyonların tedavisi için sadece parenteral yolla kullanılır. Oral olarak sadece C. difficile veya stafilokokların neden olduğu enterokolitlerde bağırsakta lokal etki oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye’de oral yolla kullanmaya özgü bir müstahzarı yoktur (iv müstahzar oral olarak kullanılır).
 • Parenteral yolla da iv olarak uygulanır. Ağrı, nekroz ve tromboflebit oluşturduğu için im verilmez.
 • Gebelik kategorisi C’dir.

Endikasyonları

Yan Etkileri

 • Toksisitesi fazladır.
 • Ototoksik etki yapabilir. İşitme kaybı; bazen de vestibüler siniri bozabilir. Yüksek dozda kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
 • Nefrotoksik etkisi daha hafiftir fakat başka nefrotoksik ajanlarla eşzamanlı kullanımı halinde bu etki artar.
 • Hızlı iv enjeksiyon yapılması durumunda tromboflebit oluşabilir.  Farklı damaryolu açarak ya da infüzyon hızını azaltarak bu durumun önün geçilebilir.
 • Hızlı enjeksiyon durumunda red neck sendromu oluşabilir; yüzde, boyunda ve gövdenin üst kısmında kızarma, ateş, üşüme ve titreme ile karakterizedir. Yavaş infüzyon ile bunun da önüne geçilebilir.

VANKOMİSİN İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

VANKOMİSİN DOZ AYARLAMA İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önemli Hatırlatma

Değerli Ziyaretçiler,

Sitemizdeki içeriklerin tamamı herhangi bir ticari kaygı olmadan hazırlanmakta olup, eczacılık mesleğine katkı sunması amacıyla mesleki duyarlılık temelinde özgün olarak sizlere sunulmaktadır.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.