STATİNLERİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

STATİNLERİN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Statinler, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi amacıyla; serum kolesterol düzeylerini düşürmek amacıyla en sık kullanılan ilaç gruplarından biri olup LDL kolesterolün düşürülmesinde en güçlü ve en etkin ilaç grubu olarak bilinirler. Statinler, genellikle iyi tolore edilirler ancak tedavi sırasında miyopati ve karaciğer enzimlerinde artış ve nadiren de olsa ciddi Devamı…

SİGARA-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

SİGARA-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Sigara tüketimi günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir alışkanlık olup pek çok organ ve sisteme zarar vererek insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara dumanı 7.000’den fazla kimyasal içerir; bunlardan en bilinenleri nikotin ve kanserojen olan diğer duman bileşikleri dahil olmak üzere zararlı polisiklik aromatlar, hidrojen siyanür, yanma ürünü karbon monoksit, Devamı…

DİYABET TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

DİYABET TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Diyabetik hastalarda, eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle çoklu ilaç tedavisine ihtiyaç duyulur. Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara neden olabilen hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların yanında tip-2 diyabetik hastalarda normale göre daha fazla görülen depresyon gibi santral sinir sistemi hastalıkları ve solid organ transplantasyonu sonrası post-transplant Devamı…

TAT VE KOKU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLAN İLAÇLAR

TAT VE KOKU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLAN İLAÇLAR Tat ve koku alma yaşamsal fonksiyonlar açısından oldukça önemlidir. Tat alma ve koku duyusu birbiriyle yakından ilişkilidir. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar istenmeyen yan etki olarak tat ve koku duyusunda bozukluğa yol açabilmektedir. Koku ve tat duyularındaki değişiklikler tıbbi olarak gerektiği kadar Devamı…

BAZI İÇECEKLER VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

BAZI İÇECEKLER VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Besinler, ilacın absorpsiyonunu, dağılımını, metabolizmasını ve eliminasyonunu fizyolojik veya fizikokimyasal mekanizmalar ile değiştirebilirler. Bazı içecekler içerdikleri maddeler ile bağırsakta ilaç metabolizmasındaki enzim ve taşıyıcıların işlevlerini değiştirmek suretiyle ilaç biyoyararlanımını etkilemektedir. Birçok meyve suyu, çay, şarap, bira ve bazı besinler sitokrom P450 (CYP 450) aktivitesi üzerine Devamı…

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-4

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-4 Risk Faktörleri Besin-ilaç etkileşimleri için risk faktörleri olarak yaş, çoklu ilaç kullanımı, beslenme alışkanlıkları, besinlerin hazırlama ve pişirme sürecindeki besin kayıpları, kısıtlayıcı diyetler, anoreksia gibi beslenme hastalıkları, alkolizm, madde bağımlılığı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, sosyoekonomik durum olarak sayılabilir. Ayrıca stres, var olan hastalıklar ve doz, veriliş yolu Devamı…

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-3

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-3 Meyve ve sebzelerde bulunan çeşitli fitokimyasallar, taşıyıcı proteinlerin ve enzimlerin etkinliğini değiştirerek etkileşimlere yol açabilir. Besin maddeleri veya beslenme durumu karaciğerdeki CYP450 enzimlerinin metabolizmasını değiştirebilir ve bazı ilaçların karaciğerde uğradığı ilk geçiş eliminasyonunu etkileyebilirler. P-glikoprotein de bağırsakta substratı olan ilacı bağırsak lümenine pompalayarak kan dolaşımına girişini azaltır. Bazı Devamı…

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-2

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-2 İlaç toksisitesini azaltmak ve ilacın etkisini olumlu yönde artırmak için ilaç-besin etkileşimleri bazen istenilen şekilde de oluşturulabilmektedir. İlaç-Besin Etkileşimi Sonucu Etkinliği Artan Bazı İlaçlar Demir Preparatları C vitamini (Askorbik asit), fitatlara demir şelasyonunu önler, bu demirli formda demirin azalmasını sağlar. Demir emilimi artar. Emilimin zayıf olduğu hastalarda demir Devamı…

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-1

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ-1 Besinler pek çok fonksiyonel gruba sahip oldukları için pozitif etkilerinin yanında negatif etkiler de gösterebilmektedirler. İlaçların vücuttaki etkilerini değiştirebilirler; ilaç-besin etkileşimleri sonucu fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve patolojik sonuçlar doğurabilirler. İlaç-besin etkileşimleri kişinin fizyolojik durumuna, ilaç ve besinin fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak değişir ve sonuç olarak farmakokinetik veya farmakodinamik Devamı…

DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

DAR TERAPÖTİK İNDEKSLİ İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Dar terapötik indeksli ilaçların dozlarında meydana gelen ufak değişiklikler bile toksik etkiler oluşmasına neden olabildiği için dar terapötik indeksli ilaçlarda ilaç etkileşimleri oldukça önemlidir. İlaçların birbiri ile etkileşimleri 3 şekilde farmasötik, farmakokinetik veya farmakodinamik olabilir. 1.FARMASÖTİK İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İlaçların in vitro ortamda aynı infüzyon Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.