HANGİ ANTİBİYOTİKLER AÇ HANGİLERİ TOK KARNINA ALINMALIDIR?

health, medicines, vitamins-621354.jpg

Antibiyotikler için “Tok karnına alınız” ifadesi kalıplaşmış bir tabirdir. Ancak bu ifade her zaman için doğru değildir; bazı antibiyotiklerin tok karnına alınması gerekirken bazıları ise aç karnına alınmalıdır. Aç ve tok karnına alınması gereken antibiyotiklerin iyi bilinmesi ve buna göre hasta eğitimi yapılması akılcı antibiyotik kullanımı açısından olmazsa olmazdır.

Aç veya tok karnına alınması fark etmeyen antibiyotikler için hastaya “Tok karnına alınız” denmemelidir. Çünkü hasta aç veya tok karnına başka bir ilaç kullanıyor olabilir ya da kendi günlük rutinine göre ayarladığında antibiyotiğini aç karnına alması kendisi için daha uygun olabilir. O nedenle aç veya tok karnına alınabilecek antibiyotikler için hastaya “Tok karnına alınız” ifadesinden ziyade “Aç veya tok karnına alabilirsiniz, size hangisi uyuyorsa ona göre her gün aynı saatte alın ve aç alıyorsanız her gün aç; tok alıyorsanız her gün tok alın. Bir gün aç bir gün tok karnına aldığınızda ilacın emilimi değişebilir ve istenen etki görülmeyebilir” şeklinde hasta eğitimi yapılmalıdır.

Bir ilacı aç karnına almak, yemekten 1 saat önce ya da yemekten 2 saat sonra almayı ifade etmektedir.

Aç Karnına Alınması Gereken Antibiyotikler

 • Penisilin V; Fenoksimetilpenisilin potasyum (CLIACIL tablet)
 • Antistafilokokal penisilin; Flukloksasilin (PENFLOKS tablet)
 • Ampisilin (ALFASILIN tablet)
 • Makrolid; Azitromisin (AZITRO tablet)
 • Makrolid; Roksitromisin (RULID tablet)
 • Antistafilokokal antibiyotik; Rifampisin (RIFCAP kapsül)

Tok Karnına Alınması Gereken Antibiyotikler

 • 2. Kuşak sefalosporin Sefaklorun MR formu (SANOCEF MR tablet)
 • 2. Kuşak sefalosporin; Sefuroksim aksetil (AKSEF tablet)
 • 3. Kuşak sefalosporin; Sefpodoksim proksetil (INFEX tablet)
 • Makrolid; Diritromisin (DYNABAC tablet)

Diritromisin yemekle beraber veya yemekten sonra en geç 1 saat içerisinde alınmalıdır.

 • Fusidik asit (STAFINE tablet)
 • Antianaerobik antibiyotik; Ornidazol (BITERAL tablet)
 • Sülfonamid; Sülfasalazin (SALAZOPYRIN tablet)
 • Ko-trimoksazol; Sülfametoksazol+Trimetoprim (BACTRIM tablet)

Aç Veya Tok Karnına Alınabilecek Antibiyotikler

 • Penisilin V; Fenoksimetilpenisilin benzatin (PEN-OS oral süspansiyon ve tablet)
 • Sultamisilin; Ampisilin+Sulbaktam (SULCID tablet)
 • Amoksisilin (LARGOPEN tablet)

Amoksisilin+Klavulanik asit GIS rahatsızlığı azaltmak için yemek başlangıcında alınmalıdır.

 • Bakampisilin (BAKAMSILIN FORT tablet)
 • 1. Kuşak sefalosporin; Sefaleksin (SEF tablet)
 • 2. Kuşak sefalosporin; Sefaklor (CEC efervesan tablet)
 • 2. Kuşak sefalosporin; Sefprozil (ULTRACEF tablet)
 • 3. Kuşak sefalosporin; Sefiksim (MOLCEF tablet)
 • 3. Kuşak sefalosporin; Sefditoren pivoksil (CEFITEN tablet)
 • 3. Kuşak sefalosporin; Sefdinir (CLASEM kapsül)
 • 3. Kuşak sefalosporin; Seftibuten (WİNCEF tablet)
 • Makrolid; Klaritromisin (MACROL tablet)

Klaritromisin kullanımında yemekle birlikte gecikmiş etki görüldüğü için hasta tableti ya hep aç ya da hep tok almalıdır. Bir gün aç bir gün tok alması halinde serum konsantrasyonu değişeceği için istenen etkinin görülmemesine sebep olabilir. GIS yan etki potansiyelini en aza indirmek için tok karnına alması tavsiye edilebilir.

 • Makrolid; Spiramisin (ROVAGYL tablet)
 • Linkozamid; Klindamisin (KLINDAN kapsül)
 • Linezolid (LIMEXID tablet)
 • Tetrasiklin; Doksisiklin (MONODOKS kapsül)
 • Tetrasiklin (TETRA kapsül)

Tetrasiklinin absorpsiyonunu bozan alüminyum, magnezyum içeren antiasitler ya da demir, çinko içeren ürünler veya sodyum bikarbonat ilaçları alınırsa ve süt ve süt ürünleri yemekte tüketilirse tetrasiklin, yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

 • Antianaerobik antibiyotik; Metronidazol (FLAGYL tablet)
 • Florokinolon; Siprofloksasin (CIPRO tablet)
 • Florokinolon; Ofloksasin (TARIVID tablet)
 • Florokinolon; Levofloksasin (FLOXILEVO tablet)
 • Florokinolon; Moksifloksasin (MOFELOX tablet)

Florokinolonlar süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

ANTİBİYOTİKLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER İÇEREN SLAYTLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.